Базна станица мобилне телефоније "Власотинце 5"

784

ОБАВЕШТЕЊЕ

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на заштиту животне средине

Носилац пројекта:
CETIN d.o.o.
Омладинских бригада 90,
11070 Нови Београд

Обавештење заинтересованим органима, организацијама и заинтересованој јавности
54321
(0 votes. Average 0 of 5)