Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Приступ информацијама од јавног значаја

1. ИРЕНА ЦВЕТКОВИЋ, запослена у Општинској управи општине Власотинце на неодређено време, распоређена на пословима локалне канцеларије за младе при Одељењу за урбанизам, привреду, заштиту животне средине и имовинско-правне послове Општинске управе општине Власотинце ОВЛАШЋУЈЕ СЕ за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у складу за Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

2. ДРАГАН РАНЂЕЛОВИЋ, запослен у Општинској управи општине Власотинце на одређено време, распоређен на пословима утврђивања права на борачко-инвалидску заштиту и пословима друштвених делатности при Одељењу за буџет, финансије, ЛПА и друштвене делатности Општинске управе општине Власотинце ОДРЕЂУЈЕ СЕ за лице за заштиту података о личности у складу са Законом о заштити податана о личности.

Решење којим се овлашћује за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја – Ирена Цветковић
Одлука којом се одређује лице за заштиту података о личности – Драган Ранђеловић