Приступ информацијама од јавног значаја

893

ИРЕНА ЦВЕТКОВИЋ, запослена у Општинској управи општине Власотинце на неодређено време, распоређена на пословима локалне канцеларије за младе при Одељењу за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности Општинске управе општине Власотинце ОВЛАШЋУЈЕ СЕ за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у складу за Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Решење којим се овлашћује за поступање по захтевима за слободан присту информацијама од јавног значаја
54321
(0 votes. Average 0 of 5)