ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ OДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

1554
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ OДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

Општинско веће општине Власотинце позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Одлуке о буџету општине Власотинце за 2023. годину (у даљем тексту: Нацрт oдлукe) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту oдлукe одржаће се од од 21.10.2022. до 04.11.2022. године.

Учесници у јавној расправи су представници органа општине Власотинце, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.
Примедбе и сугестије достављају се Општинској управи општине Власотинце – Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и друштвене делатности општине Власотинце, на мејл господина Саше Mихајловића – руководиоца одељења,  sasa.m@vlasotince.org.rs  и поштом на адресу  Општинска управа општине Власотинце, ул. Трг Ослобођења 12, Власотинце.

У оквиру спровођења јавне расправе одржаће се јавна седница 04.11.2022. године у сали Скупштине општине Власотинце са почетком у 10,00 часова, на којем ће бити представљен текст Нацрта oдлукe.

По окончању Јавне расправе,  Општинско веће општине Власотинце ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од њеног окончања исти објавити на интернет презентацији  https://vlasotince.rs/ .

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са радним текстом Нацрта oдлукe са образложењем и извештајем о резултатима консултација које су претходно спроведене, који је Закључком о спровођењу јавне расправе о Нацрту oдлукe одредило  Општинско веће општине Власотинце.


ДОКУМЕНТАЦИЈА

Нацрт Oдлуке о буџету општине Власотинце за 2023. годину
Грађански водич кроз Нацрт Oдлуке о буџету општине Власотинце за 2023. годину  
Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту буџета за 2023. годину  
Програм јавне расправе о нацрту буџета за 2023. годину  
Закључак о спровођењу јавне расправе о нацрту буџета за 2023. годину  
54321
(0 votes. Average 0 of 5)