Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

КОНКУРС за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања 2024. години

Одлуком о буџету општине Власотинце за 2024. годину средства у износу од 4.500.000,00 динара  намењена су за Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији oпштине Власотинце 2024. години. Минимални износ који се може одобрити по појединачном пројекту износи 100.000,00 динара, а максимални 1.500.000,00...

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу средстава за финансирање посебних програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Власотинце у 2023. години

Расписује се Јавни позив за посебне програме у области спорта за област општег интереса, утврђеним чланом 2.Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана општине Власотинце у  области спорта,01 број 06-4-2/2017, од 26.01.2017.године. Обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој талентованих спортиста и...

Попуњавање извршилачког радног места службеника путем јавног конкурса у општинској управи – Послови архивирања предмета и аката

I Орган у коме се радна места попуњавају:   Општинска управа општине Власотинце, Трг ослобођења бр. 12 II Радно место које се попуњава: „Послови архивирања предмета и аката“, Одељење за општу управу, заједничке и скупштинске послове, звање референт -1 службеник. ДОКУМЕНТА Решење о попуњавању извршилачког радног места Послови архивирања предмета...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ OДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

Општинско веће општине Власотинце позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Одлуке о буџету општине Власотинце за 2024. годину (у даљем тексту: Нацрт oдлукe) и да дају предлоге, сугестије и коментаре. Јавна расправа о Нацрту oдлукe одржаће се од од 24.10.2023. до...

Попуњавање извршилачког радног места службеника путем интерног конкурса у општинској управи – Послови архивирања предмета и аката

I Орган у коме се радна места попуњавају:   Општинска управа општине Власотинце, Трг ослобођења бр. 12 II Радно место које се попуњава: „Послови архивирања предмета и аката“, Одељење за општу управу, заједничке и скупштинске послове, звање референт -1 службеник. ДОКУМЕНТА Решење о попуњавању извршилачког радног места Послови архивирања предмета...