Изградња МХЕ "Беско" WATER GREEN ENERGY d.o.o.

1315
Изградња МХЕ "Беско" WATER GREEN ENERGY d.o.o.

На основу члана 10. став 5. Закона о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС” број 135/04 и 36/2009), даје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ

заинтеесованим органима, организацијама и заинтересованој јавности о донетом Решењу бр. 04/501-13/19 од 19.08.2019. године

Преузмите документ »»» ОБАВЕШТЕЊЕ
54321
(0 votes. Average 0 of 5)