Izlaganje na rani javni uvid PDR Stajkovce 1 i 2 i Gložane 1 i 2

1413
Izlaganje na rani javni uvid PDR Stajkovce 1 i 2 i Gložane 1 i 2

Rani Javni uvid trajaće 15 dana, počev  od  09.10.2019. godine, pa zaključno sa 23.10.2019. godine, u Opština Vlasotince, kancelarija br. 44, III sprat, svakog radnog dana od 7 do 15 časova.

Zainteresovanim pravnim i fizičkim licima koja vrše uvid u izloženi materijal za  za Plan detaljne regulacije Radne zone Stajkovce 1, Radne zone Stajkovce 2, Radne zone Gložane 1 i Radne zone Gložane 2, sa desne i leve strane državnog puta DP IB reda – 39 (M-9), Vlasotince-Leskovac,  Odeljenje za urbanizam Opštinske uprave Vlasotince (kancelarija broj 44, treći sprat), pružiće sve potrebne informacije i pomoć prilikom tumačenja pojedinih rešenja.


DOKUMENTA

Materijal za rani javni uvid možete pogledati na link:Preuzmite materijal za rani javni uvid
Primedbe na planirana rešenja mogu se dostaviti i na e-mail:

pdr_stajkovceiglozane@vlasotince.rs

Oglas