Извештај о спроведеном процесу јавне расправе о нацрту Одлуке о буџету општине Власотинце за 2021. годину

749
Извештај о спроведеном процесу јавне расправе о нацрту Одлуке о буџету општине Власотинце за 2021. годину

Одлука о буџету града један је од најважнијих докумената које израђује и усваја локална самоуправа. С обзиром на важност одлуке о начину трошења јавних средстава неопходно је да и грађани и грађанке узму учешћe и дају своје мишљење и предлоге како би она боље одсликавала вољу становника наше општине и са тим циљем спроведен је процес јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету општине Власотинце за 2021.годину.

Извештај који је пред Вама представља сумирани преглед процеса и предлога грађана током јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету oпштине Власотинце за 2021. годину.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извештај о спроведеном процесу јавне расправе о нацрту Одлуке о буџету општине Власотинце за 2021. годину
54321
(0 votes. Average 0 of 5)