Javne nabavke

Javna nabavka je pribavljanje dobara i usluga ili ustupanje izvođenja javnih radova od strane naručiocima, na način i pod uslovima propisanim ovim zakonom.“ (Zakon o javnim nabavkama Republike Srbije, član 3, stav 1, tačka 1). Naručilac  je:
1) državni organ, organ autonomne pokrajine i organ lokalne samouprave;
2) pravno lice osnovano u cilju zadovoljavanja potreba u opštem interesu, koje nemaju industrijski ili trgovinski karakter, ukoliko je ispunjen neki od sledećih uslova:
(1) da se više od 50 % finansira iz sredstava naručioca;
(2) da nadzor nad radom tog pravnog lica vrši naručilac;
(3) da više od polovine članova organa nadzora ili organa upravljanja tog pravnog lica imenuje naručilac. (Zakon o javnim nabavkama Republike Srbije, član 2, stav 1)

Suština javne nabavke je da svi gore navedeni organi, organizacije i td. koje se finansiraju iz Budžeta, dakle novcem poreskih obveznika, vrše nabavke na način koji će sprečiti zloupotrebe, omogućiti nabavke po najpovoljnijim uslovima, već prema „načelima javnih nabavki“.

Vrste postupaka

Nabavka radova na izvođenju radova na adaptaciji prostora za Jedinstveno upravno mesto u sklopu zgrade Opštinske uprave opštine Vlasotince

DOKUMENTACIJA

Konkursna dokumentacija13.04.2020.
Poziv za podnošenje ponuda13.04.2020.
Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju (1)
02.05.2020.
Odluka o dodeli ugovora
21.05.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
04.06.2020.

Dokumenta

Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 91 od 24. decembra 2019.)Preuzmite »
Plan javnih nabavki opštine Vlasotince

Preuzmite »

PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐENJU PLANIRANJA JAVNIH NABAVKI, SPROVOĐENJA POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI I PRAĆENJA IZVRŠENJA UGOVORA O NABAVKAMA

Preuzmite »

PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐENJU SPROVOĐENJA POSTUPAKA NABAVKI NA KOJE SE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA NE PRIMENJUJE   

Preuzmite »

Još dokumenata