Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Јавни позив за доделу буџетских средстава за репродуктивни материјал

Предмет јавног позива је расподела средстава намењених за спровођење мера подстицаја у пољопривреди и руралном развоју – регрес за репродуктивни материјал за вештачко осемењивање, која су опредељена Одлуком о буџету општине Власотинце за 2021.годину („Сл. гласник града Лесковца“ број 47/2020) у разделу 5 , функција 421-ПА0001 Подршка за пољопривредну политику локалне заједнице–Субвеницје у пољопривреди за вештачко осемењивање, позиција 61/0, економска класификација 451-текуће у висини од 700.000,00 динара.

Документа

  1. Јавни позив за доделу буџетских средстава за репродуктивни материјал у 2021. години