Јавни позив за доделу помоћи за регресирање трошкова превоза и смештаја деце и ученика у 2021.

1207
Јавни позив за доделу помоћи за регресирање трошкова превоза и смештаја деце и ученика у 2021.

Предмет јавног позива:

Додела помоћи за регресирање трошкова превоза и смештаја  за

  • децу и ученике из породица која имају право на материјално обезбеђење и
  • треће и свако наредно дете у породици.

Ј А В Н И  П О З И В

за доделу помоћи за регресирање трошкова превоза и смештаја деце и ученика у 2021. години