ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу средстава за финансирање посебних програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Власотинце у 2022. години

1231

Расписује се Јавни позив за посебне програме у области спорта за област општег интереса, утврђеним чланом 2.Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана општине Власотинце у  области спорта,01 број 06-4-2/2017, од 26.01.2017.године.

  • Обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима – члан 137. став 1.тачка 4) Закона о спорту.
  • Унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање – члан 137. став 1. тачка 9) Закона о спорту.
  • Спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, намештање спортских резултата и др. – члан 137. став 1. тачка 11) Закона о спорту.
  • рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини чији је корисник јединица локалне самоуправе и спортских објеката у својини јединице локалне самоуправе кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта – члан 137. став 1. тачка 15) Закона о спорту.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу средстава за финансирање посебних програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Власотинце у 2022. години

РЕЗУЛТАТИ:
Решење о финансирању посебних програма 2022 ФК Власина
Решење о финансирању посебних програма 2022-ЖРК Власотинце
Решење о финансирању посебних програма 2022-ЖФК Росуља 2014
Решење о финансирању посебних програма 2022-Кикбокс клуб
Решење о финансирању посебних програма 2022-ОРК Власотинце
Решење о финансирању посебних програма 2022-ССОВ
Решење о финансирању посебних програма 2022-СУ Доња Ломница