Javni poziv za finansiranje projekata od javnog interesa – Projekat „Zajedno do cilja“

945
Javni poziv za finansiranje projekata od javnog interesa – Projekat „Zajedno do cilja“

Na osnovu Odluke o budžetu Opštine Vlasotince za 2021. godinu („Službeni glasnik grada Leskovca“, broj 47/2020 od 23.12.2020.godine), Akcionog plana za uključenje građana u procesu donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu opštine Vlasotince za perido 2018-2021. godina, Opština Vlasotince,  dana 31.05.2021. godine, raspisuje

Javni poziv za finansiranje projekata od javnog interesa – Projekat „Zajedno do cilja“


Opšte namene

Opština Vlasotince sufinansiraće u 2021. godinu projekte od javnog interesa kroz sprovođenje projekta „Zajedno do cilja“ koji omogućava neposredno učešće građana u rešavanju dela problema lokalnih zajednica (manjih zahteva na uređenju javnih površina) u saradnji  sa opštinom Vlasotince.

Lokalna zajednica je pojam koji uključuje određeno područje-deo ulice, ulicu, blok zgrada, stambene zajednice ili mesnu zajednicu kao najšire područje. Projekti koji se predlažu mogu se odnositi isključivo na manje zahvate kao što je uređenje parkova, dečijih igrališta, drvoreda, šetališta, neuređenih zelenih površina, uređenje prilaza za lica sa invaliditetom, uklanjanje manjih divljih deponija i slično.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju neformalne grupe građana sa teritorije opštine Vlasotince okupljene oko podnete inicijative-projekta, najmanje sa  10 potpisnika – građana, sa izmirenim obavezama po osnovu poreza na imovinu. Sve predložene aktivnosti u okviru podnetih inicijativa se moraju sprovesti na zemljištu koje je u javnoj svojini opštine Vlasotince. Nadležne službe grada će na zahtev grupe građana, u fazi pripreme predloga projekta, izvršiti proveru vlasništva nad zemljištem i o tome izdati odgovarajuću potvrdu, bez naknade.

Cilj javnog poziva

Ciljevi projekta „Zajedno do cilja“ su:

  • podsticanje građana da aktivno učestvuju u rešavanju problema lokalnih zajednica;
  • razvoj partnerskih odnosa između građana i opštine Vlasotince u rešavanju dela problema kroz zajedničku realizaciju projekata i omogućavanje građanima da učestvuju u planiranju raspodele dela budžetskih sredstava obezbeđenih kroz naplatu poreza na imovinu;
  • omogućavanje brže realizacije projekata kojima se rešava deo problema za one grupe građana koje su iskazale spremnost ha dodatno lično angažovanje i aktivno učestvovanje u realizaciji projekta;
  • podsticanje vrednosti volontiranja i društveno odgovornog ponašanja u lokalnoj zajednici.

U nastavku preuzmite kompletan tekst javnog poziva  i prijavnu dokumentaciju   


 

 Javni poziv “Zajedno do cilja”

PRIJAVNA DOKUMENTACIJA

Obrazac 1_ Prijava projekta – “Zajedno do cilja”
Obrazac 2_ Budžet projekta – “Zajedno do cilja”
54321
(0 votes. Average 0 of 5)