JAVNI POZIV za izbor korisnika za dodelu pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja izbeglica kroz nabavku građevinskog materijala

843
JAVNI POZIV za izbor korisnika za dodelu pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja izbeglica kroz nabavku građevinskog materijala

Raspisuje se Javni poziv za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz nabavku građevinskog materijala može biti dodeljena izbeglicama, koje imaju prebivalište/boravište na teritoriji Opštine Vlasotince, uključujući članove njihovog porodičnog domaćinstva, a kojima je pomoć neophodna za poboljšanje uslova stanovanja.

Pomoć je bespovratna i odobrava se za kupovinu građevinskog materijala neophodnog za poboljšanje osnovnih uslova stanovanja, pri čemu maksimalna vrednost jednog paketa građevinskog materijala, po porodičnom domaćinstvu korisnika, iznosi do RSD 600.000 (slovima: šestotinahiljadadinara), a minimalna vrednost jednog paketa građevinskog materijala iznosi RSD 200.000 (slovima: dvestotinehiljadadinara), po porodičnom domaćinstvu korisnika….


DOKUMENTACIJA

Odluka o dodeli sredstava namenjenih poboljšanju uslova stanovanja izbeglica kroz nabavku građevinskog materijala 
Konačna rang lista korisnika za dodelu pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja izbeglica kroz nabavku građevinskog materijala 
Predlog liste korisnika za dodelu pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja izbeglica kroz nabavku građevinskog materijala, 13.07.2021. godine 
JAVNI POZIV za izbor korisnika za dodelu pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja izbeglica kroz nabavku građevinskog materijala 
Obrazac prijave za izbor korisnika za dodelu pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja izbeglica kroz nabavku građevinskog materijala 
Izjava 
54321
(0 votes. Average 0 of 5)