Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ

У оквиру реализације Правилникa о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова о финансијској подршци домаћинствима у процесу енергетске санације за 2022. годину, а у складу са чланом 15. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова, расписује се Јавни позив ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребe и унапређењу термотехничких система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља. Eнергетскa санацијау домаћинствима спроводи се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве радовима уградње соларних панела за производњу електричне енергије и радовима наунапређењу термотехничких система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља, а крајњи корисници  бесповратних средстава су домаћинства на територији општине Власотинце. Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног конкурса.

Циљ спровођења мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређења термотехничких система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитељаје унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Власотинце.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Привредни субјекти попуњавају Прилог 1_Пријавни формулар за учешће привредних субјеката 

15.07.2022.
Коначна ранг листа пријава за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе 09.08.2022.
Прелиминарна листа Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе 04.08.2022.
Одлука о расписивању јавног позива за избор привредних субјеката  
Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије 15.07.2022.
Прилог 1_Пријавни формулар за учешће привредних субјеката 15.07.2022.
Прилог 2_Образац 1 – Изјава о прихватању услова 15.07.2022.
Прилог 3_Образац 2 – Изјава о увиду и обради података 15.07.2022.
Прилог 4_Образац 3 – Изјава о сагласности 15.07.2022.
РЕШЕЊЕ о образовању комисије за реализацију мера енергетске санације 08.07.2022.

Одлука о именовању  руководиоца  Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Власотинце

15.04.2022.
Правилник о суфинансирању енергетске санације, породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе 08.04.2022.