JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2022. GODINU, 26.11.2021.

959
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2022. GODINU, 26.11.2021.

Opštinsko veće opštine Vlasotince poziva sve građane, udruženja kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Nacrta Odluke o budžetu opštine Vlasotince za 2022. godinu (u daljem tekstu: Nacrt odluke) i da daju predloge, sugestije i komentare.

Javna rasprava o Nacrtu odluke održaće se od od 01.11.2021. do 25.11.2021. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici organa opštine Vlasotince, građani, udruženja, stručna javnost, kao i druge zainteresovane strane.
Primedbe i sugestije dostavljaju se Opštinskoj upravi opštine Vlasotince – Odeljenju za budžet, finansije, lokalnu poresku administraciju i društvene delatnosti opštine Vlasotince, na mejl gospodina Saše Mihajlovića – rukovodioca odeljenja,  sasa.m@vlasotince.org.rs  i poštom na adresu  Opštinska uprava opštine Vlasotince, ul. Trg Oslobođenja 12, Vlasotince.

U okviru sprovođenja javne rasprave održaće se javna sednica 26.11.2021. godine u sali bioskopa, sa početkom u 11,00 časova, na kojem će biti predstavljen tekst Nacrta odluke. Zbog mera opreza izazvanih virusom COVID 19,  mogućnje je i održavanje online sastanka  26.11.2021. godine, sa početkom u 11,00 časova, o čemu će građani i drugi zaintereovani biti blagovremeno obavešteni.

Zainteresovani za učešće na otvorenom sastanku treba da prijave na elektronsku poštu sasa.m@vlasotince.org.rs, najkasnije do 25.11.2021. godine.
Po okončanju Javne rasprave,  Opštinsko veće opštine Vlasotince će sačiniti izveštaj o održanoj javnoj raspravi i u roku od 15 dana od njenog okončanja isti objaviti na internet prezentaciji  https://vlasotince.rs/ .

Sastavni deo ovog javnog poziva je Program javne rasprave sa radnim tekstom Nacrta odluke sa obrazloženjem i izveštajem o rezultatima konsultacija koje su prethodno sprovedene, koji je Zaključkom o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu odluke odredilo  Opštinsko veće opštine Vlasotince.


DOKUMENTACIJA

Nacrt Odluke o budžetu opštine Vlasotince za 2022. godinu
Građanski vodič kroz Nacrt Odluke o budžetu opštine Vlasotince za 2022. godinu 
   
   
   
   
   
54321
(0 votes. Average 0 of 5)