Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Конкурс за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у Општини Власотинце у 2019. години

Предмет јавног конкурса су пројекти у областима од јавног интереса на територији општине Власотинце, у складу са Правилником о утврђивању јавног интереса („Службени гласник града Лесковца“, бр. 4/19) и Одлуком о приоритетним областима од јавног интереса за текући период.

ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења која су регистрована на територији општине Власотинце, односно друге општине или града Републике Србије, с тим да пројектне активности реализују на територији општине Власотинце.

Комисија за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у Општини Власотинце (у даљем тексту: Комисија), по службеној дужности, утврђује да ли је удружење предлагач пројекта/учесник конкурса уписано у регистар надлежног органа, да ли се, према статутарним одредбама, циљеви тог удружења остварују у области у којој се пројекат реализује, као и да ли је рачун тог удружења у блокади.

Општина Власотинце неће финансирати:

  • Политичке и страначке организације, верске организације, групе и секте и њихове активности;
  • Активности у виду додељивања награда и спонзорстава појединцима и другим организацијама;
  • Активности који доносе профит удружењу;
  • Активности које заговарају нетолерантност и насиље или било коју врсту дискриминације.

ОБИМ СРЕДСТАВА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА ДОДЕЛУ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Средства за реализацију пројеката/програма из става 1. овог јавног конкурса обезбеђена су у буџету општине Власотинце за 2019. годину, на основу Одлуке о буџету општине Власотинце за 2019. годину, у укупном минималном износу од 170.000,00 динара, односно максималном износу од 2.060.000,00 динара, и то:

  • средства у износу од 170.000,00 динара за програме/пројекте у области Пољопривреде у буџету: Програм 0101- Пољопривреда и рурални развој, функција 421 – Пољопривреда, позиција 67/0, Пројекат 0101-001 – пољопривреда, екон. клас. 481 Дотације невладиним организацијама;
  • средства у износу од 320.000,00 динара за програме/пројекте у области Социјалне заштите у буџету: Програм 0901- Социјална и дечја заштита, функција 090, позиција 40/0, Пројекат 0901-005 – Подршка локалним удружењима и саветима – социјална заштита, екон. клас. 481 Дотације невладиним организацијама;
  • средства у износу од 1.450.000,00 динара за програме/пројекте у областима Културе, Очувања културне и историјске традиције, Очувања и подстицање народног стваралаштва и народних обичаја и Промоције општине Власотинце у буџету: Програм 1201 – Развој културе и информисања, функција 840, позиција 121/0, Пројекат 1201-003 – Дотације невладиним организацијама, екон. клас. 481 Дотације невладиним организацијама и
  • средства у износу од 2.060.000,00 динара за програме/пројекте у областима Превенција свих облика насиља и дискриминације; Афирмисање женских права; Заштита и промовисање/ унапређење људских и мањинских права; Заштита здравља; Превенција, лечење и рехабилитација болести зависности; Заштита животне средине; Туризам; Заштита животиња; Заштита потрошача; Афирмисање демократизације локалне самоуправе у буџету: Програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, функција 130, позиција 61/0, Пројекат 0602-001 – Подршка локалним удружењима грађана, екон. клас. 481 Дотације невладиним организацијама.

Средства која нису расподељена на јавном конкурсу, биће пренамењена.

Доњи лимит буџета по једном програму/пројекту износи 50.000,00 динара, а горњи лимит по једном програму/пројекту износи 320.000,00 динара.

Више о конкурсу и процесу, критеријумима за избор корисника и начину аплицирања можете сазнати у опису и критеријумима Јавног конкурса.


ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Пријавна документација 23.04.2019.
2. Пропратна документација 23.04.2019.
3. Јавни конкурс 23-04-2019 23.04.2019.
Решење о именовању комисије за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у Општини Власотинце 10.04.2019.