Конкурс за доделу субвенција за подстицаје у пољопривреди у 2022. години за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава - сектор пчеларство

2396
Конкурс за доделу субвенција за подстицаје у пољопривреди у 2022. години за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава - сектор пчеларство

Намена улагања

Средствима буџета општине Власотинце за 2022. годину, извршиће се субвенционисање регистрованих пољопривредних газдинстава за набавку, куповину машина и опреме у пчеларству , и то за:

  1. Набавку нових пчелињих друштава
  2. Набавку опреме за пчеларство
  3. Набавку возила и приколица за транспорт пчелињих друштава

Износ подстицаја је  80% од вредности  инвестиције за набавку,  куповину  машина и опреме у пчеларству, а највише до 40.000,00 динара.

Укупан износ средстава за реализацију ове мере износи 2.000.000,00 динара.

Више о конкурсу и процесу, критеријумима за избор корисника и начину аплицирања можете сазнати у опису и критеријумима Јавног конкурса.


ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЛИСТА УЧЕСНИКА који су остварили право на доделу субвенција 14.11.2022.
ЛИСТА УЧЕСНИКА који нису остварили право на доделу субвенција 14.11.2022.
ИСПРАВКА Јавног позива за доделу субвенција за подстицаје у пољопривреди – сектор пчеларство 01.11.2022.
ИСПРАВКА_Образац за пријављивање – сектор пчеларство 01.11.2022.
Јавни позив за доделу субвенција за подстицаје у пољопривреди – сектор пчеларство 21.10.2022.
Образац за пријављивање – сектор пчеларство 21.10.2022.
Изјава носиоца пољопривредног газдинства да није користио подстицаје у 2020. и 2021. години 21.10.2022.