KONKURS za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Vlasotince do 31.12.2021. godine

1825
KONKURS za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Vlasotince do 31.12.2021. godine

I  NAMENA SREDSTAVA I IZNOS

Odlukom o budžetu opštine Vlasotince za 2021. godinu, 01 br.06-101-2/2020 („Sl. glasnik grada Leskovca“, broj 47/2020), sredstva u iznosu od 4.500.000,00 dinara  namenjena su za Konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Vlasotince do 31.12.2021. godine.

Namena konkursa je sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana opštine Vlasotince o zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije, unapređivanju pravne i socijalne države, slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih, razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva, razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema, razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi, radi podizanja kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina, o unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalim medijskim sadržajima koji doprinose zadovoljavanju potreba građana za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.  

Minimalni iznos sredstava koji se može odobriti po pojedinačnom projektu iznosi 80.000,00 dinara, a maksimalni 1.000.000,00 dinara.


DOKUMENTACIJA

1.Ceo tekst konkursa  >>>15.02.2021.
2.Obrazac 1_ Prijava projekta >>>15.02.2021.
3.Obrazac 1_Budžet projekta >>>15.02.2021.
4.Obrazac 2_Finansijski i narativni izveštaj >>>15.02.2021.
5.Rešenje o obrazovanju Konkursne komisije >>>26.03.2021.
6.Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Komisije za medije u 2021.g_ >>>29.03.2021.
7.Zapisnik sprovedenom konkursu za sufinasiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Vlasotince do 31.12.2021.godine30.03.2021.
8.Rešenje o dodeli sredstava iz budžeta opštine Vlasotince za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Vlasotince do 31.12.2021. godine31.03.2021.
54321
(0 votes. Average 0 of 5)