КОНКУРС за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији oпштине Власотинце до 31.12.2020. године

1750
КОНКУРС за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији oпштине Власотинце до 31.12.2020. године

I  НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Одлуком о буџету општине Власотинце за 2020.годину 01 бр.06-92-2/2019 од 20.12.2019. године средства у износу од 4.000.000,00 динара  намењена су за Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији oпштине Власотинце до 31.12.2020. године.

Намена конкурса је суфинансирање производње медијских садржаја из области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Власотинце o заштити и развоју људских права и демократије, унапређивању правне и социјалне државе, слободном развоју личности и заштити деце и младих, развоју културног и уметничког стваралаштва, развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система, развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи, ради подизања квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника националних мањина, о унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталим медијским садржајима који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.  

Минимални износ средстава који се може одобрити по појединачном пројекту износи 70.000,00 динара, а максимални 1.000.000,00 динара.


ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Цео текст конкурса  >>> 28.01.2020.
2. Образац 1_ Пријава пројекта >>> 28.01.2020.
3. Образац 1_Буџет пројекта >>> 28.01.2020.
4. Образац 2_Финансијски и наративни извештај >>> 28.01.2020.
5. Решење о именовању стручне комисије за оцену пројеката >>> 05.03.2020.
6.

Записник о спроведеном конкурсу за суфинансирање пројеката >>>

06.03.2020.
7. Решење о додели средтсва из буџета општине за суфинансирање пројеката >>> 09.03.2020.
54321
(0 votes. Average 0 of 5)