Обавештење за бираче са територије општине Власотинце

1091
Обавештење за бираче са територије општине Власотинце

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ бирачи са пребивалиштем на територији општине Власотинце, да код Општинск« управе општине Власотинце могу извршити увид у део Јединственог бирачког списка који се води за подручје општине Власотинце, у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак, сваког радног дана и викендом у времену од 7.30 до 20,00 часова. у згради општине Власотинце, Трг Ослобођења бр 12 . канцеларија број 28 други спрат

Грађани могу до 10. априла 2020. године, када се закључује бирачки списак, захтевати доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком списку. После закључења бирачког списка па 72 часа пре одржавања избора решења на којима се заснивају промене у бирачком списку доноси Министарство надлежно за послове управе.

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ грађани да могу Општинској управи најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи.

Бирачи могу најкасније пет дана пре закључења бирачког списка. поднети захтев ,,а се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у иностранству.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)