Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

ОБАВЕШТЕЊЕ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ОРГАНИМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ЗАИНТЕРЕСОВАНОЈ ЈАВНОСТИ

  1. Носилац Пројекта  “ ШАР-ПРОМ” Д-О.О. Власотинце, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат –Живинарска фарма   на локацији кп.бр.3100 и кп.бр.3102/1, у КО Власотинце ван варош, општина  Власотинце.       
  1. Пројекат – Живинарска фарма, за који треба да се врши одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину налази се на кп.бр.3100 и кп.бр.3102/1, у КО Власотинце ван варош, Општина  Власотинце
  1. Увид у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца Пројекта  можете добити у просторијама надлежног органа у Одељење за урбанизам, привреду, заштиту животне средине и имовинско – правне послове – Служба за заштиту животне средине, канцеларија бр.29. у  периоду  од 10,00-12,00 часова.
  1. На основу поднетог захтева надлежни орган ће донети одлуку о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.
  1. Општинска управа Општине Власотинце, Одељење за урбанизам, привреду, заштиту животне средине и имовинско правне послове – Служба за заштиту животне средине ул. Трг Ослобођења 12 Телефон: 875-122 локал 114.