Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

ОБАВЕШТЕЊЕ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ОРГАНИМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ЗАИНТЕРЕСОВАНОЈ ЈАВНОСТИ

о донетом Решењу  бр.  04/501-6/24 од  05.03.2024. године

  1. На основу поднетог захтева носиоца  пројекта  – Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ ВПЦ ,,Морава“, Ниш  број:04/501-6/24 дана 05.03.2024.год, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат –Заштита ширег подручја Власотинце од великих вода Власине и Пушкине долине, општина  Власотинце. Одељење за урбанизам, привреду, заштиту животне средине и имовинско – правне послове – Служба за заштиту животне средине донела је решење бр. 04/501-6/24 дана 25.03.2024. године да је потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.
  1. Увид у  донето Решење и осталу документацију на основу које је донето Решење може се добити у просторији Општинске  управе општине Власотинце Служби заштите животне средине  канцеларија бр.29. у периоду од 10,00- 12,00 часова у року од 10 дана од дана објављивања обавештења.
  1. Против одлуке надлежног органа Носилац пројекта и заинтересована јавност могу изјавити жалбу Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се подноси преко првостепеног органа.

Сва остала обавештења у вези овог Пројекта и донетог Решења могу се добити и    на    телефон бр. 875-122, локал 114.