Održano predavanje u okviru projekta "Radimo za bolju budućnost dece"

1107
Održano predavanje u okviru projekta "Radimo za bolju budućnost dece"

Radi unapređenja znanja o reproduktivnom zdravlju, u okviru projekta “Radimo za bolju budućnost dece” održano je predavanje, 26 oktobra 2018. godine u velikoj sali Skupštine opštine Vlasotince. Potrebno je doprineti pozitivnim promenama u životnim navikama, a kroz edukaciju, savetovanjem i preventivnim delovanjem može se doprineti i lakšem odrastanju, razvoju zdrave seksualnosti, usvajanju pozitivnog odnosa prema zdravlju i očuvanju reproduktivnih potencijala adolescenata i mladih ljudi. Predavači su sa klinike za ginekologiju i akušerstvo  Kliničkog centra Beograd i Ginekološko – akušerske klinike Narodni front prof. dr Miroslava Gojnić Dugalić, Prim. dr sci Milan Perović i Danijela Davidov Keser, novinar u oblasti zdravlja. Obrađene su teme:

  • Unapređenje reproduktivnog zdravlja i sprečavanje seksualno prenosivih bolesti
  • Visoko-rizične trudnoće
  • Psihološka podrška trudnici i porodilji
  • Koraci u postupku bio-medicinski potpomognute oplodnje
  • Priprema dokumentacije i potrebnih analiza za proces bio-medicinski potpomognute oplodnje
  • Uloga medija u merama zdravstvene i populacione politike
  • Trudnoća i njen tok od momenta začeća do porođaja i puerperijuma
  • Očuvanje porodce kao baze društva i idržavanja nataliteta

Cilj  je da se izgradi javna svest o pravovremenom otkrivanju premalignih i malignih promena reproduktivnog sistema žena, drugih ginekoloških oboljenja i poremećaja reproduktivne funkcije, što u krajnjoj instanci omogućava da se odgovarajućim preventivnim ili terapijskim intervencijama povećaju šanse za očuvanje zdravlja i plodnosti. Takođe,  veća informisanost o uzrocima neplodnosti, odnosno o načinima očuvanja plodnosti uz doprinos smanjenju broja osoba sa problemom primarne i sekundarne neplodnosti, o mogućnostima lečenja neplodnosti i dostupnosti usluga biomedicinski potpomognute oplodnje doprineće boljem razumevanju neplodnosti.