POZIV NA UČEŠĆE U JAVNIM KONSULTACIJAMA

666
POZIV NA UČEŠĆE U JAVNIM KONSULTACIJAMA

povodom izrade Nacrta Akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu 2019 – 2020. godine

Republika Srbija je članica međunarodne inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu[1]. Partnerstvo za otvorenu upravu je 2016. godine odlučilo da proširi svoje aktivnosti i na lokalni nivo vlasti.

Opština Vlasotince u 2019.g. pokrenula je proces izrade Nacrta Akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu. Akcioni plan usvaja se za period od dve godine.

U skladu sa procedurom Partnerstva za otvorenu upravu, opština Vlasotince organizuje javne konsultacije od 13. do 21. maja 2019.g. Tokom javnih konsultacija građani opštine Vlasotince mogu na ePoštu: officeler@vlasotince.org.rs da dostave  predloge mera za Nacrt Akcionog plana u formi koja se nalazi na ovom linku. Molimo učesnike javnih konsultacija da svoje predloge dostave u propisanoj formi.

Tokom javnih konsultacija 17. maja 2019.g. sa početkom u 13 časova u sali skupštine opštine Vlasotince biće održan javni događaj na kome će biti predstavljeni pristigli predlozi mera za Nacrt Akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu.

Predlozi mera za Nacrt Akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu nalaze se na ovom linku.

U Vlasotincu 13.05.2019.g.

Predsednik opštine
Zoran Todorović

[1] Više informacija na https://ogp.rs/ i https://www.opengovpartnership.org/.

1.Poziv za javne konsultacije
2.Predložene mere za Akcioni plan
3.Formular za predlaganje mere/a za Akcioni plan
54321
(0 votes. Average 0 of 5)