Poziv OCD za učešće na Događaju Partnerstvo za otvorenu upravu u Opštini Vlasotince

1635
Poziv OCD za učešće na Događaju Partnerstvo za otvorenu upravu u Opštini Vlasotince

Otvorenost u službi poverenja

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da se u okviru međunarodne inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu – POU (eng. Open Government Parntership – OGP) koja je uspostavljena radi podrške vladama u cilju unapređenja transparentnosti, odgovornosti vlasti, borbe protiv korupcije, osnaživanja građana i učešća javnosti, kao i korišćenja novih tehnologija radi unapređenja upravljanja i usluga, od 11. marta 2019. godineodržava Događaj Partnerstvaza otvorenu upravu – globalna akcija u cilju promovisanja otvorenosti uprave, podsticanja inkluzije i unapređenja upravljanja kroz saradnju između lokalne vlasti i građana.

S obzirom na to da je ove godine cilj da se u inicijativu Partnerstvo za otvorenu upravu uključe novi partneri, svrha Događaja jeste promovisanje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u cilju uključivanja jedinica lokalne samouprave, predstavljanje Akcionog plana na republičkom nivou, modela akcionog plana za lokalni nivo, kao i aktivnosti različitih državnih institucija, lokalnih samouprava, civilnog društva, IT i poslovne zajednice u cilju unapređenja transparentnosti, učešća javnosti, javne odgovornosti i korišćenja novih tehnologija kao instrumenta za unapređenje ovih vrednosti.

Ovim putem pozivamo predstavnike organizacija civilnog društva da prisustvuju Događaju, čiji je početak u 13 časova u sali Skupštine opštine Vlasotince. Zainteresovane organizacije civilnog društva mogu poslati svoje prijave za učešće na e-mail adresu officeler@vlasotince.org.rs, najkasnije do  ponedeljka, 11. marta 2019. godine do 12:30 časova.

Početak događaja u 13 časova, očekivano trajanje oko 90 minuta.
– Pozdravni govor predstavnika opštine Vlasotince
– Predstavnik Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave o Partnerstvu za otvorenu upravu
– Predstavnik Građanskih inicijativa o usvajanju lokalnih Akcionih planova o Partnerstvu za otvorenu upravu
– O idejama za mere u Akcinom planu Partnerstva za otvorenu upravu
– Diskusija o merama za AP

Preuzmite Javni poziv za izbor članova radne grupe za izradu Akcionog plana Parnerstva za otvorenu upravu

54321
(0 votes. Average 0 of 5)