Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Предлагање кандидата за доделу „Октобарске награде” за 2021. годину

Октобарске награде додељују се сваке године на Дан ослобођења Власотинца -“10 октобар”, друштвеним, јавним и приватним предузећима, јавним установама, месним заједницама, друштвима и удружењима грађана и појединцима, као знак признања за резултате постигнуте у развоју општине из области: привреде, образовања, културе, спорта, социјалне, дечије и здравствене заштите, комуналне делатности, делатности органа локалне самоуправе и другим делатностима од значаја за развој општине.

Октобарска признања се додељуЈу у облику “Дипломе 10. октобар” и у облику “Похвале”.

За доделу октобарских признања Диплома “10. октобар” или “Похвала” могу се предложити:
–    друштвена, јавна и приватна предузећа, која у току године постижу изванредне резултате рада који се огледају у знатном повећању производње, промета, услуга и пословања изнад просека одређене гране односно који су од нарочитог интереса за општину,
–    образовна установа за пословне резултате у школству, стручном оспособљавању кадрова, постигнутом успеху на такмичењима и сл.
–    културна и спортска организација и друштва која у току године постигну изванредне резултате из своје области и то изванредним залагањем својих чланова као и за нарочите успехе у развоју и унапређењу културе и спорта,
–    социјална и дечја установа за нарочите успехе у решавању социјалних проблема, за изванредне резултате у пружању и организовању дечје заштите и разних видова помоћи породици, самохраним лицима и сл.
–    здравствена установа за постигнуте резултате у вршењу свих видова здравствене заштите, и унапређења здравствене службе,
–  месне заједнице за резултате постигнуте у комуналној области.

Појединац може бити предложен за изванредне резултате и заслуге у области привредe, за несебичан хуман и примеран рад у здравству, за резултате којима се унапређује и усавршава рад државних органа, за дугогодишњи рад и резултате постигнуте у образовно-васпитној, културно-уметничкој и спортској делатности, за примерне резултате постигнуте у раду месних заједница као и на радном месту.

Кандидате за октобарска признања предлажу: Јавна и приватна предузећа, јавне установе, месне заједнице, друштва и удружења грађана на територији општине.

Предлог за доделу признања мора бити у писменом облику са образложењем и са назнаком за “Диплому 10. октобар” или “Похвалу”

Предлог са образложењем доставити председнику Комисије за избор, именовања, административна и мандатна питања питања Скупштине општине Власотинце најкасније до 01. септембра 2021. године.