Предлог Одлуке о буџету општине Власотинце за 2019. годину

2124

Заинтересовани могу своје предлоге, сугестије и примедбе на предлог Одлуке о буџету доставити у писменој форми на адресу општина Власотинце, Трг ослобођења бр. 12, Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности, канцеларија бр. 41 или на мејл адресу: sasa.m@vlasotince.org.rs

Одлука о буџету општине Власотинце за 2019. годину_ПРЕДЛОГ

Предлоге, сугестије и примедбе на предлог Одлуке доставити до 17. 12. 2018. године.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)