Предлог Одлуке о локалним комуналним таксама за 2020. годину

2214

Заинтересовани могу своје предлоге, сугестије и примедбе на предлог Одлуке  о локалним комуналним таксама доставити у писменој форми на адресу општина Власотинце, Трг ослобођења бр.12, Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности, канцеларија бр.41 или на мејл адресу: sasa.m@vlasotince.org.rs.

Одлука о локалним комуналним таксама за 2020. годину_ПРЕДЛОГ

Предлоге, сугестије и примедбе на предлог Одлуке доставити до 05. 12. 2019. године до 11:30 часова.

ЈАВНА РАСПРАВА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 05.12.2019. ГОДИНЕ У 12 ЧАСОВА У САЛИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ.


Дајте своје мишљење

54321
(0 votes. Average 0 of 5)