Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Прелиминарна листа кандидата за пописиваче који се позивају на обуку

Републички завод за статистику објављује Прелиминарну листу кандидата за пописиваче који се позивају на обуку.
Прелиминарну листу можете погледати – овде.
Право на улагање приговора на Прелиминарну листу имају сви кандидати који су учествовали у изборном поступку.
Рок за улагање приговора је 02. септембар 2023. године до 16.00 часова.
Приговор се може поднети искључиво путем електронске поште на имејл-адресу Пописне комисије за општину/град у којој је кандидат конкурисао. Имејл-адресe Пописних комисија можете видети – овде.
У разматрање ће бити узети искључиво образложени приговори, са основним подацима о подносиоцу (име и презиме, редни број пријаве, назив општине/града где је поднета пријава на Јавни позив за ангажовање пописивача).
Приговори ће бити размотрени најкасније до 03. септембра 2023. године до 16.00 часова.
Кандитати који уложе приговор одговор ће добити путем електронске поште, на адресу са које су уложили приговор.
Кандидати који нису задовољни одговором Пописне комисије на приговор могу уложити жалбу Републичком заводу за статистику, најкасније до 04. септембра 2023. године до 16.00 часова, искључиво путем електронске поште на адресу pravnapopis@stat.gov.rs.
У разматрање од стране Републичког завода за статистику биће узете искључиво образложене жалбе, са основним подацима о подносиоцу жалбе (име и презиме, редни број пријаве, општина за коју се кандидат пријавио), уз коју буду достављени следећи документи:

  • приговор поднет надлежној Пописној комисији;
  • одговор Пописне комисије на приговор.

Жалбе ће бити размотрене најкасније до 06. септембра 2023. године до 16.00 часова.

Кандидати који уложе жалбу одговор ће добити путем електронске поште, на адресу са које су уложили жалбу.

Коначна листа кандидата који се позивају на обуку биће објављена 07. септембра 2023. године у 8.00 часова.


Прелиминарна листа кандидата који се позивају на обуку објављује се по насељеним местима/кластерима, у оквиру општине Власотинце за коју су се кандидати пријавили. Кандидати су груписани по насељеним местима у којима живе, односно по кластерима (два или више мањих насељених места груписано је у један кластер) и рангирани су по укупном броју бодова које су остварили на основу података наведених у пријави и на интервјуу. На листи се налазе кандидати који су предали документацију и прошли интервју. За кандидате који се позивају на обуку у претпоследњој колoни стоји ознака “Да”. Кандидати код којих у претпоследњој колoни стоји “Не” нису позвани на обуку. По потреби, ови кандидати могу бити позвани на обуку накнадно. На листи се не налазе кандидати:
– који нису позвани на предају документације и интервју
– који су позвани, али нису дошли на предају документације и интервју
– који су одустали након интервјуа
– који су искључени због неадекватне/непотпуне документације.

ОПШИРНИЈЕ ПРОЧИТАЈТЕ ОВДЕ