Rešenja po članu 145

545

Spisak izdatih rešenja, odbijenih i odbačenih zahteva po članu 145. ZPI

BROJ PREDMETAPODNOS. ZAHTEVAPREDMETDATUM PRIJEMADATUM ODBACIVANJADATUM OBJAVLJ. NA INTER.ROK ZA DOPUNU PREDMETADOPUNAODBIJENIZDATO REŠENJE 
30-351-83/20Stevan Pešić, Vlasotince, ul. AVNOJ-a br. 34Izgradnja pomoćnog objekta -ostava za ogrev- na kp.br. 1260 KO Vlasotince varoš u Vlasotincu31.08.2020.05.10.2020.05.10.2020.
03-3561-27/19OŠ ``DOSITEJ OBRADOVIĆ`` Svođe,Opština VlasotinceIzvođenje radova na investicionom održavanju objekta zgrade osnovnog obrazovanja na kp.br. 5867 KO Svođe05.03.2019.08.03.2019.08.03.2019.
03-351-255/21Miodrag Milenković, Ladovice, opština Vlasotince i Društvo za trgovinu i usluge MEDITERAN GAMING GROUP, D.o.o., ul. Svetozara Markovića br. 10., Niš, MAT : 20890398; PIB : 107887514 Adaptacija stambeno - poslovnog objekta u cilju funkcionalnog povezivanja lokala 1 i 3 na kp.br. 2489 KO Vlasotince varoš u Vlasotincu06.11.2021.11/18/202118.11.2021.17.12.2021.
03-351-251/21Slađana Stanković Vlasotince, ul. Ive Andrića br. 72 b.Izgradnja objekta -ograda- na kp. br. 239/2 KO Vlasotince varoš u Vlasotincu28.10.2021.03.11.2021.03.11.2021.
03-351-249/21Opština Vlasotince, Trg Oslobođenja br. 12.Izmena rešenja o odobrenju u toku gradnje za izvođenje radova za rekonstrukciju ulice Dimitrija Stojanovića, Njegoševe i dva kraka ulice Njegoševe na kp.br. 2340 i 4022 obe KO Vlasotince varoš u Vlasotincu24.10.2021.29.10.2021.29.10.2021.
03-351-244/21`` EPS DISTRIBUCIJA `` D.O.O. Beograd, Ogranak elektrodistribucija Leskovac, ul. Stojana Ljubića br. 16., Leskovac i finansijer Opština Vlasotince, Trg Oslobođenja br. 12.,Izgradnja priključnog 10 kV kabla i TS 10/0,4 kV ``Orašački put`` na kp.br. 3319 KO Vlasotince van varoš u Vlasotincu13.10.2021.26.10.2021.26.10.2021.
03-351-239/21Miodraga Novkovića iz Samarnice, opština VlasotinceIzvođenje radova za rekonstrukciju stambenog objekta na kp.br. 6055/2 KO Vlasotince van varoš u Vlasotincu06.10.2021.12.10.2021.12.10.2021.11.11.2021.15.10.2021.22.10.2021.
03-351-236/21Investitor `` EPS DISTRIBUCIJA `` D.O.O. Beograd, Ogranak elektrodistribucija Leskovac, ul. Stojana Ljubića br. 16., Leskovac, i finansijer Dragan Petrović iz Stajkovca, opština VlasotinceIzgradnja Priključnog NN kabla za napajanje objekta na kp.br. 2433 KO Vlasotince varoš u Vlasotincu30.09.2021.07.10.2021.07.10.2021.
03-351-173/21Predrag Gavlilović i Simonida Gavrilović, Gložane, opština VlasotinceIzgradnja objekta -ogradni zid- na kp.br. 4034 KO Vlasotince van varoš24.11.2021.02.12.2021.02.12.2021.
03-351-151/21Opština Vlasotince, Trg Oslobođenja br. 12.,Izgradnja javnog osvetljenja novoprojektovane ulice između ul. Metalska i ul. Industrijska u Vlasotincu na kp.br. 865/5, 864/12, 862/1, 899 i 863/2 sve KO Vlasotince varoš u Vlasotincu24.09.2021.30.09.2021.30.09.2021.
03-351-140/21Dragan Jovanović,Vlasotince, ul. Boška Crnatovića br. 11.,Investiciono održavanju objekta : porodično-stambena zgrada na kp.br. 2657/2 KO Vlasotince varoš u Vlasotincu06.08.2021.07.08.2021.07.08.2021.
03-351-128/21Bojan Spasić, Niš (Palilula), ul. Dragiše Cvetkovića br. 31.Investiciono održavanje objekta : porodično-stambena zgrada na kp.br. 2464/3 KO Vlasotince varoš u Vlasotincu16.08.2021.17.08.2021.17.08.2021.
03-351-124/21Suzana Kocić, Donji Dejan, opština VlasotinceIzgradnja poljoprivrednog objekta na kp.br. 11049 KO Kruševica05.08.2021.19.08.2021.19.08.2021.
03-351-123/21Violeta Icić iz Vlasotinca, ul. AVNOJ-a, br. 16., Izgradnja pomoćnog objekta -ostava za ogrev- na kp.br. 1283 KO Vlasotince varoš u Vlasotincu02.08.2021.09.08.2021.09.08.2021.
03-351-122/21Miljan Stanković, Gornji Orah, Jezdine, opština VlasotinceIzgradnja pomoćnog objekta -ograda-na kp.br. 4395/1 KO Vlasotince varoš u Vlasotincu02.08.2021.05.08.2021.05.08.2021.
03-351-121/21Miljan Stanković, Gornji Orah, Jezdine, opština VlasotinceIzgradnja pomoćnog objekta br. 2. na kp.br. 4395/1 KO Vlasotince varoš u Vlasotincu30.07.2021.10.08.2021.10.08.2021.
03-351-120/21`` ELRAD International ``, d.o.o., ul. Ljutomerska cesta br. 47,90250 Gornja Radgona, SlovenijaIzgradnja pomoćnog objekta -nadstrešnice- na kp.br. 3910/47 KO Vlasotince van varoš u Vlasotincu20.07.2021.23.07.2021.23.07.2021.22.08.2021.
03-351-118/21Trgovinska radnja i servis Ranđelović, Srđan Ranđelović, preduzetnik, ul. 12. Brigade br.bb., PIB : 103989357, MAT : 57089920,Izgradnja pomoćnog objekta na kp.br. 866 KO Vlasotince varoš u Vlasotincu19.07.2021.23.07.2021.23.07.2021.22.08.2021.24.08.2021.27.08.2021.
03-351-116/19Stevan Stevanović Vlasotince, ul. Milentija Popovića br.69Izgradnja pomoćnog objekta na kp.br.266/2 KO Vlasotince varoš u Vlasotincu17.08.2019.26.08.2019.26.08.2019.
03-351-115/21Boban Pejčić, Ladovice, opština VlasotinceIzgradnja ekonomskog objekta -magacin poljoprivrednih proizvoda i mašina - na kp.br. 4398 KO Ladovica12.07.2021.20.07.2021.20.07.2021.
03-351-115/19Dragiša Lukić, PrilepacIzgradnja pomoćnog objekta -ograda- na kp.br.203/3 KO Prilepac17.08.2019.21.08.2019.21.08.2019.
03-351-113/21OŠ ``Sveti Sava``, Gložane, osnovna škola u BatulovcuRekonstrukcija OŠ ``Sveti Sava``, Gložane, osnovna škola u Batulovcu na kp.br. 766 KO Batulovce12.07.2021.21.07.2021.21.07.2021.
03-351-110/21Srđan Petrović, Vlasotince, ul. Branka Ćopića br. bb.,Izgradnja pomoćnog objekta br. 2. na kp.br. 4255 i 4256/1 obe KO Vlasotince varoš u Vlasotincu06.07.2021.23.07.2021.23.07.2021.
03-351-107/19Miloš Stanković Vlasotince,ul.Crnog Marka br.11Izgradnja objekta ulične ograde i ograde prema susednim parcelama na kp.br.729/2, 729/3, 730 i 731 sve KO Vlasotince varoš u Vlasotincu02.08.2019.07.08.2019.07.08.2019.
03-351-106/19Tanja Bogdanović i Goran Bogdanović Vlasotince,ul.Zmaj Jovina br.30Rekonstrukcija stambeno-poslovnog objekta br.1 na kp.br.3999/2 KO Vlasotince van varoš u Vlasotincu01.08.2019.07.08.2019.07.08.2019.
03-351-103/21Branislava Nikolić, Vlasotince, ul. Njegoševa br. 35.Izgradnja pomoćnog objekta na kp.br. 2821 KO Vlasotince varoš u Vlasotincu05.07.2021.09.07.2021.09.07.2021.
03-351-103/19Veroljub Pejčić Niš,opština Medijana,ul.Franca Rozmana br.1Izgradnja objekta –ograda- na kp.br.4551 i 4552 KO Vlasotince varoš29.07.2019.01.08.2019.01.08.2019.
03-351-100/19Stanisavljević Aleksandar,ul.Marka Oreškovića br.26, Dragan Kostadinovića i Biserka Kostadinović,ul,Stevana Jakovljevića br.40,VlasotinceIzgradnja ekonomskog objekta na kp.br.3883 KO Vlasotince van varoš24.07.2019.30.07.2019.30.07.2019.29.08.2019.
03-351-99/19Dragan Petrović, StajkovceIzvođenje radova za izgradnju pomoćnog objekta –ograda- na kp.br.3910/24 KO Vlasotince van varoš24.07.2019.29.07.2019.29.07.2019.
03-351-98/21`` ODS EPS Distribucija ``, D.o.o. Beograd, ul. Masarikova br. 1., ogranak Elektrodistribucija Leskovac, ul. Stojana Ljubića br. 16., Leskovac i finansijera `` GRUNER SERBIAN ``, D.o.o., Vlasotince, ul. Marka Oreškovića br. bb.Izgradnja objekta -Trafostanica MBTS 10/0,4 kV ’’ GRUNER 2 ’’ sa razvodnim postrojenjem 10 kV na kp.br. 864/18 KO Vlasotince varoš u Vlasotincu20.06.2021.09.07.2021.07/09/2021
03-351-98/19Mile Ilić, Vlasotince,ul.Stojana Petrovića br.24AIzvođenje radova na izgradnji objekta ograde na kp.br.1865/2 KO Vlasotince varoš u Vlasotincu15.07.2019.17.07.2019.17.07.2019.
03-351-97/19Stojanović Dragan,GložaneIzvođenje radova na rekonstrukciji kotlarnice u okviru objekta br.2 na kp.br. 1951 KO Gložane15.07.2019.18.7.201918.7.2019
03-351-92/21Danijela Jović, Donje Krajince, opština LeskovacInvesticiono održavanje objekta zgrada trgovine na kp.br. 1155 KO Vlasotince varoš u Vlasotincu02.06.2021.02.06.2021.02.06.2021.
03-351-92/20Opština Vlasotince, Trg Oslobođenja br. 12Izgradnja saobraćajnice krak ulice Mije Milenkovića u Vlasotincu na kp.br. 121/24 i 121/30 obe KO Vlasotince varoš,14.09.2020.02.10.2020.2.10.2020
03-351-91/21Bojan Spasić i Violeta Spasić, Vlasotince, ul. Mije Milenkovića br. 47 B.Izgradnja objekta -ograda- na kp.br. 94/16 i 94/17 obe KO Vlasotince varoš u Vlasotincu03.06.2021.04.06.2021.04.06.2021.
03-351-91/19Petar Stojanović iz Vlasotinca,ul.Marka Oreškovića br.59Izvođenje radova na rekonstrukciji pomoćnih objekta br.2 i br.3 na kp.br.765/4 KO Vlasotince varoš u Vlasotincu09.07.2019.17.07.2019.17.07.2019.
03-351-89/20Nebojša Nastić,Stajkovce, opština VlasotinceIzgradnja objekta -hidroforska kućica- na kp.br. 3917/1 KO Stajkovce10.09.2020.02.10.2020.02.10.2020.01.11.2020.
03-351-84/20Miodrag Jovanović,Vlasotince, ul. 4. Juli, br. 1.Izgradnja objekta -ograda prema susednim parcelama- na kp.br. 4053 KO Vlasotince varoš01.09.2020.15.09.2020.02.10.2020.01.11.2020.
03-351-83/19Stamena Pejčić, ul.Stevana Jakovljevića br.3, VlasotinceIzvođenje radova na izgradnji pomoćnog objekta –ostava za ogrev- na kp.br.147/1 i 148/2 obe KO Vlasotince varoš u Vlasotincu05.06.2019.12.06.2019.12.06.2019.
03-351-81/19Opština Vlasotince, Trg Oslobođenja br. 12Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovoda u ul. Marka Oreškovića na kp.br.1174/1 KO Vlasotince varoš24.6.201910.6.201910.6.201909.07.2019.
03-351-80/19Opština Vlasotince, Trg Oslobođenja br. 12Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovoda u ulicama Crnog Marka i Nikole Tesle na kp.br.963/1 i 962 obe KO Vlasotince varoš24.05.2019.10.6.201910.6.201909.07.2019.
03-351-79/19Opština Vlasotince, Trg Oslobođenja br. 12Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovoda u ul. u ul.Mije Milenkovića na kp.br.5160 KO Vlasotince varoš.24.05.2019.10.6.201910.6.201909.07.2019.
03-351-77/18Opština Vlasotince, Trg Oslobođenja br. 12Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovoda u ulici- put za Crnatovo na kp.br.2127 i 4000 obe KO Boljare24.05.2019.10.6.201910.6.201909.07.2019.
03-351-76/19Opština Vlasotince, Trg Oslobođenja br. 12Sanacija objekta ograde pored stadiona u ul.Vlasinskoj pored parkinga na kp.br.4019 KO Vlasotince varoš24.05.2019.06.06.2019.06.06.2019.
03-351-75/19Opština Vlasotince, Trg Oslobođenja br. 12Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovoda u ul. Stevana Jakovljevića kp.br.138, 139/2, 152/10 i 191 sve KO Vlasotince varoš24.05.2019.10.6.201910.6.201909.07.2019.
03-351-74/19Opština Vlasotince, Trg Oslobođenja br. 12Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovoda u ul. Streljina i kp.br. 581/1, 683/2, 595/2, 600/2, 607/4, 653/3,4127 sve KO Vlasotince varoš24.05.2019.07.06.2019.07.06.2019.06.07.2019.
03-351-73/21Miodrag Spasić i Tijana Cekić Spasić, Vlasotince, ul. Ustanička br. 10. i Jovica Kulić i Dragana Kulić ,Vlasotince, ul. Milentija Popovića br. 73/1.Izgradnja objekta -ograde- na kp.br. 4633/2, 4628 i 4376/1 sve KO Vlasotince varoš u Vlasotincu08.05.2021.25.05.2021.25.05.2021.
03-351-73/19Opština Vlasotince, Trg Oslobođenja br. 12Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovoda u ulicama Dimitrija Peškića i Sretena Dimanića kp.br.3355/6, 3355/2, 3356/1, 3367, 3369/8, 3371/3, 3372/8, 3375, 3379, 3392, 3400, 3407/1 sve KO Vlasotince varoš24.05.2019.10.6.201910.6.201909.07.2019.
03-351-72/21Opština Vlasotince, Trg Oslobođenja br. 12.Sanacija objekta procurivanja ispod temeljne spojnice prelivnog praga - Vodozahvat ``Boljare`` na kp.br. 3990/3 KO Boljare06.05.2021.07.05.2021.07.05.2021.
03-351-72/19Opština Vlasotince, Trg Oslobođenja br. 12Rekonstrukcija vodovoda u ul.Josifa Pančića i kp.br.5159 KO Vlasotince varoš i 7286/1 KO Vlasotince van varoš24.05.2019.07.06.2019.07.06.2019.06.07.2019.
03-351-71/21Nebojša Nastić, Stajkovce, opština Vlasotince Izgradnja objekta hidroforska kućica na kp.br. 3917/1 KO Stajkovce27.04.2021.05.05.2021.05.05.2021.04.06.2021.31.05.2021.01.06.2021.
03-351-71/20`` ŠAR-PROM ``D.o.o.iz Vlasotinca,ul.29.Novembara br.bbIzgradnja pomoćnog objekta na kp.br. 2040/1 KO Vlasotince varoš u Vlasotincu27.06.2020.15.07.2020.15.07.2020.14.08.2020.
03-351-70/19Zoran Nikolić,StajkovceIzvođenje radova na izgradnji ekonomskog objekta br.2 –hidroforska kućica-na kp.br. 2922 KO Stajkovce01.06.2019.12.06.2019.12.06.2019.
03-351-68/21Auto Centar MPB - Bogdanović, d.o.o., Vlasotince, ul. 29. Novembra br. 99., MAT : 21479888 ; PIB : 1142280;Izgradnja objekta -ograda- na kp.br. 3999/2 i 3999/4 obe KO Vlasotince van varoš u Vlasotincu24.04.2021.27.04.2021.27.04.2021.
03-351-66/21Zoran Dimitrijević,ManastirišteInvesticiono održavanje objekta porodično- stambena zgrada na kp.br. 3390/2 KO Boljare22.04.2021.22.04.2021.22.04.2021.
03-351-65/19Opština Vlasotince, Trg Oslobođenja br. 12Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovoda i fekalne kanalizacije u ulici Babičkog odredana na kp.br.4200/1, 4201/8, 4202, 4203/2, 4218/3, 4218/11, 4218/17, 5066/4, 5046/1 sve KO Vlasotince varoš17.05.2019.20.05.2019.20.05.2019.
03-351-64/19Opština Vlasotince, Trg Oslobođenja br. 12Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovoda u ul.Milke Dimanić i kp.br.2012/2 KO Vlasotince varoš17.05.2019.20.05.2019.20.05.2019.
03-351-63/21Saša Jovanović, Pr. Uslužna radnja i trgovina na veliko ``EKO FOOD’’, Babušnica, ul. Bagdalska br. 1., Matični broj : 65002124; PIB : 110792008Izvođenje radova na Postavljanje fotonaponske elektrane na krovu postojećeg objekta ``EKO FOOD’’ Vlasotince na kp.br. 3319 KO Vlasotince varoš u Vlasotincu16.04.2021.23.04.2021.23.04.2021.
03-351-63/20Nemanja Stoičića Vlasotinca,ul.Milentija Popovića br.52Izgradnja objekta -ograda- na kp.br.1788/1 KO Vlasotince varoš u Vlasotincu03.06.2020.10.06.2020.10.06.2020.
03-351-63/19Opština Vlasotince, Trg Oslobođenja br. 12Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovoda u ul. 1.Oktobar na kp.br.297/2, 224/83, 1767/2, 1772/9, 1773/6, 1773/9, 1782/7, 1782/8, 1795/3, 1721/6, 1781/10, 1797/5, 1809/9 KO Vlasotince varoš i kp.br.4652/1 KO Vlasotince van varoš17.05.2019.20.05.2019.20.05.2019.
03-351-62/21Tomislav Kostić, Stajkovce, opština VlasotinceIzgradnja - objekta hidroforska kućica na kp.br. 2303/3 KO Stajkovce15.04.2021.22.04.2021.22.04.2021.
03-351-62/19Opština Vlasotince, Trg Oslobođenja br. 12Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovoda u ul. u ul. Milentija Popovića na kp.br.1847 i 4019 obe KO Vlasotince varoš17.05.2019.20.05.2019.20.05.2019.
03-351-61/20``HSV``,D.o.o Vlasotince,ul.29.NovembraIzgradnja pomoćnog objekta na kp.br. 3976/11 KO Vlasotince van varoš u Vlasotincu29.05.2020.05.06.2020.05.06.2020.04.07.2020.08.06.2020.16.06.2020.
03-351-61/19Opština Vlasotince, Trg Oslobođenja br. 12Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovoda u ul.Vlasotinačkih brigada na kp.br.4137 i 4019 obe KO Vlasotince varoš17.05.2019.20.05.2019.20.05.2019.
03-351-60/19Opština Vlasotince, Trg Oslobođenja br. 12Izvođenje radova u predmetu dobijanja odobrenja za izvođenje radova na rekonstrukciji vodovoda u ul. Ive Andrića na kp.br.4136, 288 i 4019 obe KO Vlasotince varoš17.05.2019.20.05.2019.20.05.2019.
03-351-59/21Marija Milenković, Vlasotince, ul. 22. Divizije br. 37Investiciono održavanje objekta porodično- stambena zgrada na kp.br. 1424 KO Vlasotince varoš u Vlasotincu12.04.2021.13.04.2021.13.04.2021.
03-351-59/19Opština Vlasotince, Trg Oslobođenja br. 12,Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovoda i fekalne kanalizacije u ulici Mihajla Mihajlovića na kp.br.5741 i 7314 obe KO Vlasotince varoš17.05.2019.20.05.2019.20.05.2019.
03-351-54/21Dom zdravlja Vlasotince, ul. Moše Pijade br. 2.Rekonstrukcija objekta ambulante u Donjoj Lopušnji na kp.br. 2226/2 KO Samarnica29.03.2021.09.04.2021.04/08/2021
03-351-52/21`` ODS EPS Distribucija ``, D.o.o. Beograd, ul. Masarikova br. 1., ogranak Elektrodistribucija Leskovac, ul. Stojana Ljubića br. 16., Leskovacu Opština Vlasotince, Trg Oslobođenja br. 12.Izgradnja objekta niskonaponska električna mreža u ul. Branka Ćopića na kp.br. 5028, 5025, 5020, 5011, 5012, 5008, 4259/2, 4258/2, 4258/1, 4257/3 sve KO Vlasotince varoš u Vlasotincu26.03.2021.22.04.2021.22.04.2021.
03-351-49/20Opština Vlasotince,Trg Oslobođenja br. 12Rekonstrukcija krak ulice Mije Milenkovića na kp.br. 121 i 121/30 obe KO Vlasotince varoš27.3.202029.4.202029.4.202029.5.2020
03-351-48/20Opština Vlasotince,Trg Oslobođenja br. 12Rekonstrukcija krak ulice Vlasotinačkih brigada na kp.br. 214 i 5162 obe KO Vlasotince varoš27.3.202029.4.202029.4.202028.5.2020
03-351-48/19Goran Stojanović,Vlasotince,ul.Miloša Dimanića br.4Izvođenje radova na izgradnji pomoćnog objekta –ostave- na kp.br.11/1 KO Vlasotince varoš u Vlasotincu04.04.2019.05.04.2019.05.04.2019.
03-351-47/20Opština Vlasotince,Trg Oslobođenja br. 12Rekonstrukcija ulice Omladinske krak 1 i krak 2 na kp.br. 224/61, 224/59, 224/5, 224/57, 5162, 4808 i 224/55 sve KO Vlasotince varoš27.03.2020.29.4.202029.4.202028.5.2020
03-351-46/20Opština Vlasotince,Trg Oslobođenja br. 12Rekonstrukcija ulice Josipa Pančića na kp.br. 4396/1, 4367/8, 5159, 4731, 5162 sve KO Vlasotince varoš i na kp.br.7286/1 i 7287 obe KO Vlasotince van varoš27.03.2020.29.4.202029.4.202028.5.2020
03-351-45/20Opština Vlasotince,Trg Oslobođenja br. 12Rekonstrukcija ulice Filipa Filipovića na kp.br. 4941, 4943, 4945, 4966/3, 4947, 4949, 4951, 4953, 4955, 4957, 4959, 4961, 4965 sve KO Vlasotince varoš24.03.2020.28.4.202029.4.202028.5.2020
03-351-45/19Dragan Petković, StajkovceIzgradnja pomoćnog objekta –ograda- na kp.br.3910/24 KO Vlasotince van varoš.07.05.2019.14.05.2019.15.05.2019.14.06.2019.
03-351-45/19Opština Vlasotince ,Trg Oslobođenja br.12 VlasotinceIzmena rešenja o odobrenju za izvođenje radova u pogedu investitora, na izgradnji priključnog 10 kV kabla,TS 10/0,4 kV ``Nove`` i raspleta 1kV kablova iz TS10/0,4 kV ``Nove`` na kp.br. 2475/1 KO Vlasotince varoš.10.04.2019.03.05.2019.03.05.2019.
03-351-45/19`` GRUNER SERBIAN `` D.o.o. Vlasotince,ul.Marka Oreškovića br.bb,Izvođenje radova na izgradnji pomoćnog objekta -nadstrešnica- na kp.br.864/17,864/18 i 864/13 sve KO Vlasotince varoš u Vlasotincu16.04.2019.25.04.2019.25.04.2019.
03-351-44/20Opština Vlasotince,Trg Oslobođenja br. 12Rekonstrukcija ulice Mihajla Pupina i Ustaničke sa odvojcima za privatne posede na kp.br. 3841/2, 3840/7, 3845/8, 3877/5, 3871/7, 3878/1, 3877/2, 3871/6, 3870, 3869/7 i 3756/7 KO Vlasotince varoš24.03.2020.28.4.202029.4.202028.5.2020
03-351-44/19Zoran Milenković, StajkovceIzvođenje radova na izgradnji objekta br.2 za proizvodnju i skladištenje proizvoda na kp.br.3904, 3905, 3906/1 i 3907/1 sve KO Stajkovce10.04.2019.17.04.2019.17.04.2019.16.05.2019.19.052019.13.06.2019.
03-351-43/20Opština Vlasotince,Trg Oslobođenja br. 12Rekonstrukcija ulice Radnička na kp.br. 3502/2, 3497/2, 3495/5 sve KO Vlasotince varoš24.3.202028.4.202029.4.202028.5.2020
03-351-42/20Opština Vlasotince,Trg Oslobođenja br. 12Rekonstrukcija krak ulice Desanke Maksimović na kp.br. 121/9 KO Vlasotince varoš24.3.202028.4.202029.4.202028.05.2020.
03-351-41/20Opština Vlasotince,Trg Oslobođenja br. 12Rekonstrukcija krak ulice AVNOJ-a, na kp.br. 1257/1 KO Vlasotince varoš24.3.202028.04.2020.29.04.2020.28.05.2020.
03-351-40/21Boban Pejčić, Ladovica, opština Vlasotince, Izgradnja ekonomskog objekta-magacin poljoprivrednih proizvoda i mašina na kp.br. 4397 i 4398 obe KO Ladovica03/17/202130.03.2021.
13.05.2021.
30.03.2021.29.04.2021.29.04.2021.
03-351-39/21``HSV``, D.o.o., Vlasotince, ul. 29. Novembra br. bbIzgradnju pomoćnog objekta na kp.br. 871/1 KO Vlasotince varoš u Vlasotincu17.03.2021.25.03.2021.25.03.2021.24.04.2021.29.03.2021.30.03.2021.
03-351-37/20Danijel Milošević, Crna BaraIzgradnja pomoćnog objekta na kp.br.4403/3 KO Vlasotince varoš14.3.202026.03.2020.26.03.2020.
03-351-32/19Opština Vlasotince, Trg Oslobođenja br. 12Izvođenje radova na uređenju saobraćajnice u okviru postojeće regulacije ulice Mije Milenković na kp.br.5158 i 4661 obe KO Vlasotince varoš u Vlasotincu13.03.2019.25.03.2019.25.03.2019.
03-351-31/20Opština Vlasotince,Trg Oslobođenja br. 12Uređenje saobraćajnice u okviru postojeće regulacije na opštinskom putu Boljare-Crnatovo i veza sa opštinskim putem Vlasotince-Crna Bara na kp.br.4000 KO Boljare,na kp. br. 4236/1, 4236/2, 2099, 4221, 4224 sve KO Crnatovo11.03.2020.27.03.2020.27.03.2020.
03-351-30/21Goran Stojković, Ladovice,opština VlasotinceIzgradnja ekonomskog objekta za gajenje ovaca na kp.br. 1148/2 KO Ladovica,08.03.2021.30.03.2021.30.03.2021.29.04.2021.28.04.2021.12.05.2021.
03-351-30/20Opština Vlasotince,Trg Oslobođenja br. 12Uređenje saobraćajnice u okviru postojeće regulacije na opštinskom putu OP-14 Donja Lomnica-Donja Lomnica-Crna Bara na kp.br.2564 KO Donja Lomnica,na kp.br.1848 i 1849 obe KO Gornja Lomnica i kp.br.4227 , 9007, 9006, 8989, 9012 i 9011 sve KO Crna Bara11.03.2020.27.03.2020.27.03.2020.
03-351-26/21Slaviša Nikolić, Vlasotince, ul. Vuka Karadžića br. 42.Izgradnja pomoćnog objekta na kp.br. 2656 KO Vlasotince varoš u Vlasotincu27.02.2021.29.03.2021.29.03.2021.
03-351-26/19Opština Vlasotince, Trg Oslobođenja br. 12Izgradnja sekundarne elektrodistributivne mreže-ulične rasvete u selu Borin Do,Trasa-1.2.2a,3,4 na kp.br. 7315 , 7346/2 , 10738 , 10735 , 7366 , 7361 , 7360 , 7359 , 7350 , 7352 , 7398 , 6526 , 6525 , 6497 , 6502 , 6503 , 6501 , 6499 , 6504 , 6505 , 6464 , 6463 , 6404 , 6405 , 7354 , 6588 , 6586 , 10736 , 10724 , 6582,6530 , 7367 , 7369 , 8797 , 8796 , 10738 , 8805 , 10739 , 8810 , 8829 , 8811 , 8813 , 8826 , 8824 , 8825 , 8823 , 8875 , 8878 , 8896, 8897 , 8877 , 8901 , 8900 , Trasa-5. na kp.br. 8934 , 8615 , 8617 , 1073 sve KO Borin Do.05.03.2019.07.03.2019.07.03.2019.
03-351-25/20Opština Vlasotince, Trg Oslobođenja br. 12Rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Boljare,naselju Manastirište i ulici 22.Divizije,opština Vlasotince na kp.br.4020/1, 2096/5, 2041 sve KO Vlasotince varoš,na kp.br.7311/11 KO Vlasotince van varoš,na kp.br. na kp.br.4007, 3359/5, 3359/6, 3339/2, 3338/2, 3338/3, 3316, 3315, 3987, 4001, 3988,4002 sve KO Boljare26.02.2020.28.02.2020.28.02.2020.
03-351-25/19Opština Vlasotince, Trg Oslobođenja br. 12Izgradnja sekundarne elektrodistributivne mreže u selu Dobroviš , Trasa1.2 i 3. na kp.br. 3810 , 3808 , 3807 , 3806 , 3593 , 3594 , 3595 , 7403 , 4538 , 7405 , 3821 , 7403 , 3820 , 3819 , 3820 , 2106 , 2108 , 2111 , 2112 , 2114 , 2088 , 2087 , 2079 , 2078 , 2074 , 2073 , 2047 , 7399 , 1337 , 2029 , 2027 , 1442 , 1406 , 1407 , 1408 ,1409 , 1410 i 1445 sve KO Dobroviš, Trasa 4.kp.br. 4344 , 4343 , 4346 , 4674 , 7405 ,4672 , 4673 , 7406 , 4463 , 4462 ,4469, 4470 , 4473 , 4479/1 , 4483 , 4482/1 , 4482/2 ,4635 ,4636 ,4626 ,6425 ,4623 , 4609 , 4612 , 4607 , 4618 , 4616 , 4614 , 4613 , 5136 , 5137 , 5121 ,5118 , 5111 , 5116 , 5115 , 7406 , 5048 , 5049 , 5058 , 5059 , 5060 , 5161 , 5059 , 5093 , 5073 i 5074 sveKO Dobroviš.05.03.2019.07.03.2019.07.03.2019.
03-351-24/20Dragana Kress Kostić, Manastirišta,opština VlasotinceIzgradnja pomoćnog objekta na kp.br. 871/1 KO Vlasotince varoš u Vlasotincu25.02.2020.09.02.2020.09.02.2020.
03-351-24/20``HSV``,D.o.o Vlasotince,ul.29.NovembarIzgradnja pomoćnog objekta na kp.br. 871/1 KO Vlasotince varoš u Vlasotincu27.02.2020.09.02.2020.09.02.2020.08.03.2020.12.03.2020.18.03.2020.
03-351-23/21Stevan Petrović, Vlasotince, ul. Branka Ćopića br. bb.Izgradnja pomoćnog objekta na kp.br. 4256/3, 4257/1 i 4259/1 sve KO Vlasotince varoš u Vlasotincu23.02.2021.02.03.2021.04.03.2021.03.04.2021.24.03.2021.29.03.2021.
03-351-22/21Srboljub Katić, Vlasotince, ul. Dragoljuba Jovića Luke br. 2.Izgradnja objekta –ograda- na kp.br. 3528 KO Vlasotince varoš u Vlasotincu22.02.2021.04.03.2021.01.03.2021.
03-351-21/20Novica Petković, KruševicaIzgradnja pomoćnog objekta -objekat za gajenje svinja- na kp.br.6897 KO Kruševica17.02.2020.20.02.2020.20.02.2020.
03-351-20/20``ECO MELE``,Desanke Maksimovića br.7.BeogradIzgradnja pomoćnog objekta-specijalizovano skladište zatvoreno sa najmanje tri strane zidovima ili pregradadama -na kp.br.799/1 i 794 obe KO Komarica19.2.202021.02.2020.21.02.2020.
03-351-16/20OŠ `` Braća Milenković, Šišava,opština VlasotinceIzvođenje radova na adaptaciji i rekonstrukciji objekta za osnovno obrazovanje na kp.br.2139 KO Donja Lomnica12.02.2020.14.02.2020.14.02.2020.
03-351-15/20OŠ `` Braća Milenković, Šišava,opština VlasotinceInvesticiono odežavanje-zamena krovnog pokrivača objekta za osnovno obrazovanje- na kp.br. 2139 KO Donja Lomnica12.2.202014.2.202014.2.2020
03-351-14/19``ELRAD INTERNACIONAL``,D.o.o.ul.Ljutomerska cesta br.47, 9250 Gornja Radgona,SlovenijaIzgradnja gasifikacione stanice tečnog azota sa razvodnim cevovodom na kp.br 3910/26 KO Vlasotince van varoš14.02.2019.21.02.2019.21.02.2019.
03-351-12/19Jelena Todorović iz Vlasotinca ul.Milke Dimanić br.27 i Stamenković Sokola iz Borin DolaIzgradnja pomoćnog objekta – ograda- na kp.br.224/67 KO Vlasotince varoš.11.02.2019.19.02.2019.19.02.2019.
03-351-11/19Miloš Vidojević ul.Milke Dimanić br.44, VlasotincePromena namene objekta iz stambenog u poslovni objekat bez izvođenja radova na kp.br.1249 KO Vlasotince varoš u Vlasotincu11.2.201914.02.2019.14.02.2019.
03-351-9/20Nenad Mitrović, BatulovceIzgradnja objekta -ograde- na kp.br.662/4 KO Batulovce06.02.2020.10.02.2020.10.02.2020.
03-351-8/20Stamena Pejčić Vlasotince,ul.Stevana Jakovljevića br.3Izmena u toku gradnje na izgradnji pomoćnog objekta –ostava za ogrev- na kp.br.147/1 i 148/2 obe KO Vlasotince varoš u Vlasotincu04.02.2020.11.02.2020.11.02.2020.
03-351-7/19Ivica Stanković,ul.Kosovska br.bb, VlasotinceIzgradnja pomoćnog objekta -ograda- na kp.br.1980/2 KO Vlasotince varoš.18.01.2019.29.01.2019.29.01.2019.
03-351-6/21Javno komunalno preduzeće `` VODOVOD ``, Vlasotince, Trg Oslobođenja br. 9., opština Vlasotince Izvođenje radova za ugradnju mernih zona u sistemu vodosnabdevanja opštine Vlasotince na kp.br. 4020/1 KO Vlasotince varoš u Vlasotincu,na postojećoj vodovodnoj mreži,02/09/202119.02.2021.19.02.2021.
03-351-5/21Slađana Kuzmanović,Vršac, ul. Nikole Neškovića br. 12., Rekonstrukcija porodično stambenog objekta na kp.br. 2173/5 KO Vlasotince varoš u Vlasotincu,19.01.2021.26.01.2021.26.01.2021.
03-351-5/19Borivoje Anđelković, ul. Milorada Veličkovića br.bb, VlasotinceIzgradnja pomoćnog objekta -ograda- na kp.br.6086/15 KO Vlasotince van varoš.11.01.2019.11.02.2019.11.02.2019.10.03.2019.
03-351-4/20Opština Vlasotince, Trg Oslobođenja br. 12Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulicama ul.Dimitrija Stojanovića i Njegoševoj na kp. br. 2240 i 2726/2 obe KO Vlasotince varoš16.01.2020.23.1.202023.1.2020
03-351-3/20Opština Vlasotince, Trg Oslobođenja br. 12Rekonstrukcija ulice Dimitrija Stojanovića,Njegoševe i dva kraka ulice Njegoševe na kp. br. 2340 i 4022 obe KO Vlasotince varoš14.01.2020.23.01.2020.23.01.2020.
03-351-3/19Milenković Dalibor ,ul.Vojvode Vlahovića br.27g, BeogradIzgradnja objekta za proizvodnju metalne galanterije na kp.br. 685/3 KO Vlasotince varoš u Vlasotincu.14.01.2019.16.01.2019.16.01.2019.
01-351-82/19Zlatko StojanovićIzvođenje radova na izgradnji ekonomskog objekta br.1 –hidroforska kućica-na kp.br. 2922 KO Stajkovce01.06.2019.12.06.2019.12.06.2019.

DOKUMENTA KOJA SU IZDATA PRETHODNIH GODINA POGLEDAJTE OVDE

54321
(0 votes. Average 0 of 5)