РЕЗУЛТАТИ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОБНАВЉАЊЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА У РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

1227
РЕЗУЛТАТИ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОБНАВЉАЊЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА У РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

ОДЛУКА

О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОБНАВЉАЊЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА У РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

Усваја се Извештај о спроведеном поступку за доделу средстава путем Јавног позива у 2020. години, за доделу бесповратних средстава за суфинансирање мера популационе политике у општини Власотинце у 2020. години, доделом бесповратних средстава за обнављање породичних кућа у руралним срединама на територији општине Власотинце, који је поднела Комисија за спровођење Јавног позива у оквиру пројекта „Можемо кад хоћемо“

Одлука о додели бесповратних средстава за обнављање породичних домаћинстава у оквиру пројекта “Можемо кад хоћемо”