Telekom Srbija - Bazna stanica Vlasotince 2, LE18, LEU18

577

Na osnovu člana 20.i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl. glasnik RS” broj 135/04 i 36/2009), daje sledeće

OBAVEŠTENJE

zainteresovanim organima, organizacijama i zainteresovanoj o javnom uvidu, javnoj prezentaciji i javno raspravi Studije o proceni uticaja na životnu sredinu…

Preuzmite dokument »»»OBAVEŠTENJE
54321
(0 votes. Average 0 of 5)