UPUTSTVO ZA PRIPREMU BUDŽETA ZA 2022.

508

Unapređenje budžetskog procesa kroz primenu programskog budžetiranja predstavlja deo reforme upravljanja javnim finansijama kojim se stavlja naglasak na utvrđivanje prioriteta i optimalizaciju potrošnje u cilju podsticanja privrednog rasta i efikasnog pružanja kvalitetnih usluga javne uprave…


DOKUMENTACIJA

1.Uputstvo za pripremu  „Odluke o budžetu opštine Vlasotince za 2022. godinu i projekcija za  2023. i  2024.  godinu“ 
2.Obrazac za programski budžet 2022.  
3.Prilog 1 – Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate za 2022. godinu 
4.Plan postupnog uvođenjenja rodno odgovornog budžetiranja u postupak pripreme i donošenja budžeta opštine Vlasotince za 2022. godinu 
 
  • Lista uniformnih indikator za programsku strukturu budžeta
 
54321
(0 votes. Average 0 of 5)