УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ЗА 2023.

1097

Унапређење буџетског процеса кроз примену програмског буџетирања представља део реформе управљања јавним финансијама којим се ставља нагласак на утврђивање приоритета и оптимализацију потрошње у циљу подстицања привредног раста и ефикасног пружања квалитетних услуга јавне управе…


ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Упутство за припрему  „Одлуке о буџету oпштине Власотинце за 2023. годину и пројекција за  2024. и  2025.  годину“  
2. Образац за програмски буџет 2023.  
3. План поступног увођењења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Власотинце за 2023. годину  
 
  • Листа униформних индикатор за програмску структуру буџета
 
54321
(0 votes. Average 0 of 5)