Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Излагање на рани јавни увид ПДР за комплекс "АГРО-МИКС" Гложане

Излагање на рани јавни увид ПДР за комплекс “АГРО-МИКС” Гложане

Рани Јавни увид трајаће 15 дана, почев  од  20.07.2023. године, па закључно са 03.08.2023. године, у Општина Власотинце, канцеларија бр ...
ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "АБ КОП - Радна зона"

ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “АБ КОП – Радна зона”

Општинска управа општине Власотинце, на основу чл. 50 Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ , број 72/09 , 81/09 ...
Јавна седница Комисије за планове општине Власотинце - ПДР "HSV" Батуловце

Јавна седница Комисије за планове општине Власотинце – ПДР “HSV” Батуловце

Општинска управа општине Власотинце - Одељење за урбанизам, привреду, заштиту животне средине и имовинско-правне послове, на основу чл. 50. Закона ...
ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "HSV" БАТУЛОВЦЕ

ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “HSV” БАТУЛОВЦЕ

Општинска управа општине Власотинце, на основу чл. 50 Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ , број 72/09 , 81/09 ...

Јавна седница Комисије за планове општине Власотинце

Општинска управа општине Власотинце, на основу чл. 27. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука ...
ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РАДНУ ЗОНУ СТАЈКОВЦЕ 1 и 2 И ГЛОЖАНЕ 1 и 2

ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РАДНУ ЗОНУ СТАЈКОВЦЕ 1 и 2 И ГЛОЖАНЕ 1 и 2

Општинска управа општине Власотинце, на основу чл.50 Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ , број 72/09 , 81/09 – ...

Контакт за сугестије, коментаре. примедбе: pdr_stajkovceiglozane@vlasotince.rs

Излагање на рани јавни увид ПДР за комплекс "АГРО-МИКС" Гложане

Излагање на рани јавни увид ПДР за комплекс “АГРО-МИКС” Гложане

Рани Јавни увид трајаће 15 дана, почев  од  20.07.2023. године, па закључно са 03.08.2023. године, у Општина Власотинце, канцеларија бр …
ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "АБ КОП - Радна зона"

ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “АБ КОП – Радна зона”

Општинска управа општине Власотинце, на основу чл. 50 Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ , број 72/09 , 81/09 …
Јавна седница Комисије за планове општине Власотинце - ПДР "HSV" Батуловце

Јавна седница Комисије за планове општине Власотинце – ПДР “HSV” Батуловце

Општинска управа општине Власотинце – Одељење за урбанизам, привреду, заштиту животне средине и имовинско-правне послове, на основу чл. 50. Закона …
ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "HSV" БАТУЛОВЦЕ

ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “HSV” БАТУЛОВЦЕ

Општинска управа општине Власотинце, на основу чл. 50 Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ , број 72/09 , 81/09 …

Јавна седница Комисије за планове општине Власотинце

Општинска управа општине Власотинце, на основу чл. 27. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука …
ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РАДНУ ЗОНУ СТАЈКОВЦЕ 1 и 2 И ГЛОЖАНЕ 1 и 2

ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РАДНУ ЗОНУ СТАЈКОВЦЕ 1 и 2 И ГЛОЖАНЕ 1 и 2

Општинска управа општине Власотинце, на основу чл.50 Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ , број 72/09 , 81/09 – …

Општи циљ  

  • Општи циљ Плана детаљне регулације је да помогне у бржој реализацији одрживог, привредног и друштвеног развоја општине Власотинце и допринесе стварању повољне пословне климе, креирању нових радних места, смањењу сиромаштва и равномернијем развоју.

Специфични циљеви

1.      Стварање услова за покретање нових инвестиција и развој комерцијално-пословних и производних садржаја, сагласно принципима одрживог развоја у правцу повећања запослености, јачања конкуретности и унапређења индентитета општине Власотинце.

2.      Успостављање концепта Радне/пословне зоне, као један од инструмената подстицаја бржег економског развоја општине.

3.      Скраћивање поступка одабира адекватне локације домаћим и страним инвеститорима, у намери покретања производње и инвестирања, са дефинисаним, уређеним и регулисаним локацијама.

Циљне групе

Прва циљна група пројекта је сектор малих и средњих предузећа. У просторној области радне зоне постоје 11 МСП. Такође, циљна група су регистробвана пољопривредна газдинства, преко 1000. На расположивим парцелама је могуће изградити преко 20 нових предузећа и других комерцијално пословних објеката.

Локалне власти представљају другу цилјну групу акције (ЛЕР и Оделјење за урбанизам, Одељење за финансије, привреду, пољопривреду). Канцеларија за локални економски развој и оделјења налазе се у општинској урави.

Трећа циљна група су власници неизграђеног землјишта у радној зони.

Крајњи корисници

Крајњи корисници акције су: МСП (20-ак), општински службеници (20) и способна радна популација (1.100 запослена и око 1000 незапослена лица), приватни власници парцела на располагању, преко 1000 регистрована пољопривредна газдинства.

Очекивани резултати

1.    Створени услови за развој и инфраструктурно опремање радне зоне за покретање нових инвестиција и развој комерцијално-пословних и производних садржаја.

2.    Успостављен концепт Радне/пословне зоне, као један од инструмената подстицаја бржег економског развоја општине.

3.    Постоји могућност скраћеног поступка одабира адекватне локације домаћим и страним инвеститорима, у намери покретања производње и инвестирања.

Главне активности

1. Припремне активности (Формирање пројектног тима, објављивање Одлуке о припреми ПДР-а …)
2. Поступак јавних набавки и потписивање Уговора са обрађивачем ПДР-а
3. Изградња основних идејних решења за планирање
4. Информисање јавности о раном јавном увиду (Сајт, новине, ТВ)
5. Организовање раног јавног увида и састанак са постојећим предузетницима и потенцијалним инвеститорима
6. Информације о резултатима раног јавног увида (сајт, новине, ТВ)
7. Нацрт плана
– Ажурирати истраживање и прикупљање услова надлежних органа и институција
– Информације о нацрту плана за јавни увид
8. Излагање ПДР-а на јавном увиду и дебати
9. Информације о јавном увиду и  резултатима дебате (интернет)
10. Обрађивачи ПДР-а извештају о јавном увиду и дебати
11. Припрема Нацрта плана
12. Усвајање ПДР-а од стране Скупштине општине, доношење одлуке о усвајању и о објављивање одлуке.