Изградња МХЕ "Беско"

ОБАВЕШТЕЊЕ о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи Студије о процени утицаја на животну средину Носилац пројекта: WATER GREEN ENERGY d.o.o. Кумарево Обавештење заинтересованим органима, организацијама и заинтересованој јавности

Базна станица мобилне телефоније "Власотинце 5"

ОБАВЕШТЕЊЕ Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на заштиту животне средине Носилац пројекта: CETIN d.o.o. Омладинских бригада 90,11070 Нови Београд Обавештење заинтересованим органима, организацијама и заинтересованој јавности