Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места службеника  у општинској управи - Заменик матичара

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места службеника у општинској управи - Заменик матичара

I Орган у коме се радна места попуњавају:   Општинска управа општине Власотинце, Трг ослобођења бр. 12 II Радно место које се попуњава: „Заменик матичара“, Одељење за општу управу, заједничке…