Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Ранг листа кандидата за инструкторе у Попису 2022. који се позивају на предају документације, тестирање и разговор

Републички завод за статистику објављује Ранг листу кандидата за инструкторе у Попису 2022. који се позивају на предају документације, тестирање и разговор.  Ранг листу кандидата као и датум, време и место одржавања тестирања и разговора, можете погледати овде.  Документацију коју је потребно предати приликом доласка на тестирање и разговор, можете погледати овде. у...

ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “АБ КОП – Радна зона”

Општинска управа општине Власотинце, на основу чл. 50 Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ , број 72/09 , 81/09 – исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС и 98/13 – одлука УС, 134/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон и 9/20) и чл....