Јавни позив  за доделу средстава за финансирање посебних програма којима се остварује општи  интерес у области спорта на територији општине Власотинце у 2019. години

Јавни позив за доделу средстава за финансирање посебних програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Власотинце у 2019. години

ДОКУМЕНТАЦИЈА 1. Јавни позив 07.06.2019. 2. Образац за предлог посебног програма којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта 07.06.2019. 3. Изјава о партнерству 07.06.2019.

ЈАВНА РАСПРАВА О ВОДОСНАБДЕВАЊУ И УТИЦАЈУ МХЕ НА СЛИВ РЕКЕ ВЛАСИНЕ

ЈАВНА РАСПРАВА О ВОДОСНАБДЕВАЊУ И УТИЦАЈУ МХЕ НА СЛИВ РЕКЕ ВЛАСИНЕ

Документ под називом Студија о екохемијском ризику по водоснабдевање општине Власотинце и утицају малих хидроелектрана на слив реке Власине, коју је израдио Институт за хемију, технологију и металургију – Институ…