Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву, 04.12.2020.

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву, 04.12.2020.

Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Правобранилаштву општине Власотинце (у даљем тексту: Правилник) ближе се уређује организација Општинске управе Власотинце (у даљем тексту: Општинска управа),…