Dodeljene nagrade gradovima i opštinama za najbolje prakse u oblasti dobre uprave za 2018. godinu

974
Dodeljene nagrade gradovima i opštinama za najbolje prakse u oblasti dobre uprave za 2018. godinu

Grad Novi Pazar, opštine Ruma i Vlasotince i beogradska gradska opština Vračar, dobitnici su nagrada na konkursu za primere najboljih praksi u primeni principa dobre uprave tokom 2018. godine. Nagrade su dodelili Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), na osnovu objavljenog javnog poziva, a iz sredstava Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“ kao dela šireg programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji realizuje Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) i SKGO.

Na ovaj način, MDULS, SKGO i UNOPS, kroz program Swiss PRO i uz podršku Vlade Švajcarske, žele da kroz promociju najboljih praksi i predstavljanje ostvarenih rezultata na lokalnom nivou, promovišu dalji razvoj principa dobre uprave u radu lokalnih vlasti.

Ukupna sredstva za dodelu lokalnim samoupravama iznose nešto više od 10.000,00 EUR, a pobednici u svakoj od četiri oblasti predviđene konkursom, dobili su nagrade u vrednosti od preko 2.500,00 EUR.

Nagrada predstavlja vid finansijske podrške za unapređenje dobre uprave, odnosno sprovođenje aktivnosti ili pribavljanje dobara i usluga predloženih od strane dobitnika nagrada, koje je prethodno odobrila konkursna komisija.

Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO, čestitajući pobednicima, rekao je da su ove nagrade izraz želja, potreba ali i rezultata gradova i opština i da je ceo projekat koji se tiče dobrog upravljanja, na ovaj način dobio svoj praktični izraz.

U ime svojih lokalnih samouprava nagrade su primili Radmila Sarić (GO Vračar), Džemil Divanefendić (Novi Pazar), Marinko Đorđević (Vlasotince) i Saša Radivojević (Ruma).

Saša Radivojević iz opštine Ruma istakao je da su sredstva povodom nagrade za transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave iskorišćena za nabavku medicinske opreme za Dom zdravlja, od koje će najviše koristi imati upravo građani.

Radmila Sarić, zamenica predsednika GO Vračar je, nadovezavši se na prethodno, istakla da su svoju nagradu za oblast ravnopravnosti i odsustva diskriminacije iskoristili za senzorna vrata i taktilne staze u renoviranom Domu zdravlja.

Džemil Divanefendić, načelnik gradske uprave Novog Pazara istakao je da nagrada za oblast efikasnosti i delotvornosti predstavlja pozitivni efekat projekta elektronske pisarnice, a dobijena oprema će doprineti efikasnijem i transparentnijem radu uprave i podizanju kvaliteta pruženih usluga građanima.

Marinko Đorđević, predstavnik opštine Vlasotince koja je dobila nagradu u oblasti odgovornosti i vladavine prava, najavio je skorašnje otvaranje jedinstvenog upravnog mesta u ovoj opštini i naglasio da će se upravo dobijena oprema iskoristiti za opremanje i efikasan rad zaposlenih koji će raditi na upravnom mestu.

(Preuzeto sa sajta SKGO-a)