Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta službenika u opštinskoj upravi opštine Vlasotince

1528
Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta službenika u opštinskoj upravi opštine Vlasotince

Datum oglašavanja:05.12.2019.godine
Datum isteka roka za prijavljivanje:13.12.2019.godine
Opštinska uprava opštine Vlasotince na osnovu čl. 4. st. 8. i čl. 82. i 83. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, broj 21/16, 113/17 i 95/18) i čl.4. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, broj 95/16), Zaključka Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave-Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, 51 broj 112-4346/2019 od 25.04.2019.godine, Kadrovskog plana opštine Vlasotince za 2019.godinu 01 broj 06-72-7/2018 od 20.12.2018.godine („Sl.glasnik grada Leskovca“, broj 29/18) i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i Opštinskom pravobranilaštvu opštine Vlasotince, 01 broj 06-82-11/2016 od 24.11.2016. godine, 01 broj 06-58-1/2017 od 18.08.2017 godine, 01 broj 06-79-3/2017 od 03.11.2017.godine, 01 broj 06-3-1/2018 od 24.01.2018. godine, 01 broj 06-50/2018 od 14.09.2018. godine i 01 broj 06-73-7/2019 od 06.11.2019.godine, oglašava

INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA SLUŽBENIKA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE VLASOTINCE

I Organ u kome se radno mesto popunjava:
Opštinska uprava opštine Vlasotince, Trg oslobođenja br. 12
II Radno mesto koje se popunjava: „POSLOVI NAPLATE LOKALNIH JAVNIH PRIHODA“, Odeljenje za budžet, finansije, privredu i društvene delatnosti, Opštinske uprave opštine Vlasotince, zvanje savetnik -1 izvršilac (službenik)…


Preuzmite >>>Tekst internog konkursa za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u opštinskoj upravi opštine Vlasotince05.12.2019.
Preuzmite >>>Izjava o saglasnosti pribavljanja i korišćenja ličnih podataka05.12.2019.
Preuzmite >>>Rešenje o neuspehu internog konkursa23.12.2019.
54321
(0 votes. Average 0 of 5)