Изградња МХЕ "Беско"

1086

ОБАВЕШТЕЊЕ

о ОДЛАГАЊУ јавне расправе о Студији о процени утицаја на животну средину

Носилац пројекта:
WATER GREEN ENERGY d.o.o. Кумарево

Обавештење заинтересованим органима, организацијама и заинтересованој јавности
54321
(0 votes. Average 0 of 5)