Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 2023-2029

Програм заштите животне средине представља стратешки документ којим се сагледава стање чиниоца животне средине, фактори ризика по животну средину, затим препознају трендови и потребе и дефинишу приоритети за наредни период у складу са националним и локалним стратешким и планским документима. Програм заштите животне средине је прилагођен локалним интересима и специфичностима, односно усаглашен са Планом развоја општине Власотинце 2022-2029, како би се обезбедила усклађеност политике заштите животне средине са другим секторским политикама.
Програм заштите животне средине општине Власотинце је настао уз консензус свих заинтересованих актера и обухвата првенствено област заштите и унапређења животне средине али и аспекте економског и друштвеног развоја. Предуслов за квалитетно и правовремено спровођење Програма заштите животне средине јесте препознавање његовог значаја од стране локалне заједнице (јавни, приватни и невладин сектор) и виших нивоа власти, као и успостављање механизама за његову реализацију.

Програм је намењен доносиоцима одлука, односно приоритетно општинској управи општине Власотинце али и имаоцима јавних овлашћења, као помоћ будућем процесу одлучивања и доношења одговарајућих одлука у области заштите животне средине за добробит целокупне локалне заједнице.

Јавна расправа о Нацрту Програма заштите животне средине општине Власотинце за период 2023-2029. одржаће се од 20.09.2023. до 10.10.2023. године.

Учесници у јавној расправи су представници органа општине Власотинце, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.
Примедбе и сугестије достављају се Општинској управи општине Власотинце – Координационом тиму, на мејл,  zaklina.s@vlasotince.rs и поштом на адресу  Општинска управа општине Власотинце, ул. Трг Ослобођења 12, Власотинце.

У оквиру спровођења јавне расправе одржаће се јавна презентација текста  Нацрта Програма заштите животне средине општине Власотинце за период 2023-2029, дана 03.10.2023. године у сали Скупштине општине, са почетком у 15,30 часова.


ДОКУМЕНТАЦИЈА

Нацрт Програма заштите животне средине општине Власотинце за период 2023-2029.