Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ СТРАГТЕГИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 2023-2029

Општина Власотинце је богата природним ресурсима који јој пружају изузетан потенцијал за интентивну пољопривредну производњу и рурални туризам обезбеђујућитако у дугорочној перспективи највеће користи како за пољопривредне произвођаче и становнике руралних подручја, тако и за правна лица и предузетнике.
Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја општине Власотинце за период 2023-2029. година је дугорочни стратешки документ од изузетног значаја за развој општине Власотинце у сектору пољопривреде и руралног развоја. У сврху одређивања праваца будућих реформи у пољопривреди, овим документом је дефинисана визија и стратешки циљ развоја пољопривреде и руралних подручја, и дефинисане су мере и пројектне активности по приоритетним подручјима Општине.
Мотив израде ове Стратегије је потреба и жеља да се омогући интензивирање пољопривредне производње и унапређење њене конкурентности на тржишту, повећање ефикасности прехрамбеног ланца, обезбеђивање стабилног прихода и профита пољопривредних произвођача, нарочито оних који искључиво живе од пољопривредне производње у руралним срединама наше Општине, подршка младим пољопривредним произвођачима и унапређење квалитета сеоског становништва и квалитета животне средине.
Уложена енергија и напоран рад довешће нас до успешне реализације постављене визије и дефинисаних циљева, остваривање економских, еколошких и социјалних циљева одрживог развоја, у чему мултифункционална пољопривреда и рурални развој имају посебно место и изузетан значај.

Братислав Петровић
Председник општине Власотинце


Јавна расправа о Нацрту Стратегијe развоја пољопривреде и руралног развоја општине Власотинце за период 2023-2029. година одржаће се од 20.09.2023. до 05.10.2023. године.

Учесници у јавној расправи су представници органа општине Власотинце, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.
Примедбе и сугестије достављају се Општинској управи општине Власотинце – Координационом тиму, на мејл,  officeler@vlasotince.rs и поштом на адресу  Општинска управа општине Власотинце, ул. Трг Ослобођења 12, Власотинце.

У оквиру спровођења јавне расправе одржаће се јавна презентација текста Нацрта Стратегије развоја пољопривреде и руралног развоја општине Власотинце за период 2023-2029. дана, 02.10.2023. године у сали Скупштине општине, са почетком у 13,00 часова.


ДОКУМЕНТАЦИЈА

Нацрт Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја општине Власотинце за период 2023-2029. година.