Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

ЈАВНИ УВИД – ЕЛАБОРАТ О ОПРАВДАНОСТИ ОТУЂЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ

НА КАТ. ПАРЦЕЛАМА 864/10, 864/19 И 863/1 КО ВЛАСОТИНЦЕ ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ „GRUNER SERBIEN D.O.O. ВЛАСОТИНЦЕ“

Gruner Aktiengesellschaft, Wehingen из СР Немачке у својству оснивача привредног друштва Gruner Serbian d.o.o. Власотинце донео је одлуку о четвртој реинвестицији, тј. почетку реализације петог инвестиционог пројекта на територији општине Власотинце. Менаџмент српског привредног друштва већ је конкурисао код републичких органа за доделу средстава подстицаја, а истовремено обратио се локалној самоуправи ради подршке доделом неизграђеног грађевинског земљишта без накнаде.
Како налажу одредбе Уредбе о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности („Службени гласник РС“, бр. 61/15, 88/15, 46/17 и 30/18), да би се приступило процедури доделе земљишта за потребе реализације инвестиције, неопходно је да се у складу са чланом 12. став 1. те уредбе изради Елаборат о оправданости, као и да га у складу са чланом 12. став 2. Уредбе усвоји скупштина општине, по спроведеном јавном увиду у трајању од најмање осам дана.


ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. ЕЛАБОРАТ О ОПРАВДАНОСТИ ОТУЂЕЊА СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ 05.07.2019.

Форма за предлоге сугестије примедбе: