JAVNI UVID – ELABORAT O OPRAVDANOSTI OTUĐENJA NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U INDUSTRIJSKOJ ZONI

932

NA KAT. PARCELAMA 864/10, 864/19 I 863/1 KO VLASOTINCE PRIVREDNOM DRUŠTVU „GRUNER SERBIEN D.O.O. VLASOTINCE“

Gruner Aktiengesellschaft, Wehingen iz SR Nemačke u svojstvu osnivača privrednog društva Gruner Serbian d.o.o. Vlasotince doneo je odluku o četvrtoj reinvesticiji, tj. početku realizacije petog investicionog projekta na teritoriji opštine Vlasotince. Menadžment srpskog privrednog društva već je konkurisao kod republičkih organa za dodelu sredstava podsticaja, a istovremeno obratio se lokalnoj samoupravi radi podrške dodelom neizgrađenog građevinskog zemljišta bez naknade.
Kako nalažu odredbe Uredbe o uslovima, načinu i postupku pod kojima se građevinsko zemljište u javnoj svojini može otuđiti ili dati u zakup po ceni manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade, kao i uslove, način i postupak razmene nepokretnosti („Službeni glasnik RS“, br. 61/15, 88/15, 46/17 i 30/18), da bi se pristupilo proceduri dodele zemljišta za potrebe realizacije investicije, neophodno je da se u skladu sa članom 12. stav 1. te uredbe izradi Elaborat o opravdanosti, kao i da ga u skladu sa članom 12. stav 2. Uredbe usvoji skupština opštine, po sprovedenom javnom uvidu u trajanju od najmanje osam dana.


DOKUMENTACIJA

1.ELABORAT O OPRAVDANOSTI OTUĐENJA SA OBRAZLOŽENJEM05.07.2019.

Forma za predloge sugestije primedbe:

54321
(0 votes. Average 0 of 5)