КОНКУРС за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији oпштине Власотинце до 31.12.2022. године

2563
КОНКУРС за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији oпштине Власотинце до 31.12.2022. године

I  НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Одлуком о буџету општине Власотинце за 2022.годину 01 бр.06-107-2/21 године средства у износу од 4.500.000,00 динара  намењена су за Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији oпштине Власотинце до 31.12.2021. године.

Намена конкурса је суфинансирање производње медијских садржаја из области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Власотинце o заштити и развоју људских права и демократије, унапређивању правне и социјалне државе, слободном развоју личности и заштити деце и младих, развоју културног и уметничког стваралаштва, развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система, развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи, ради подизања квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника националних мањина, о унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталим медијским садржајима који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

Минимални износ који се може одобрити по појединачном пројекту износи 80.000,00 динара, а максимални 1.200.000,00 динара.


ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Цео текст конкурса  >>> 24.01.2022.
2. Образац 1_ Пријава пројекта >>> 25.01.2022.
3. Образац 1_Буџет пројекта >>> 25.01.2022.
4. Образац 2_Финансијски и наративни извештај >>> 25.01.2022.
5. Решење о именовању стручне Комисије за оцену пројеката – медији 2022. 17.02.2022.
6. Записник o спроведеном конкурсу за суфинасирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања 18.02.2022.
7. Решење о додели средстава из буџета општине за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања 21.02.2022.
54321
(0 votes. Average 0 of 5)