Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ РАСПИСУЈУ ЈАВНЕ КОНКУРСЕ, ПОЗИВЕ

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл.гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл.гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл.гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Акционог плана запошљавања Општине Власотинце за 2019.годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања у 2019. години број 1408-101-3/2019

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ

Расписују


ЈАВНИ КОНКУРС

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЈАВНИ ПОЗИВ