NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE I OPŠTINA VLASOTINCE RASPISUJU JAVNE KONKURSE, POZIVE

1552
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE I OPŠTINA VLASOTINCE RASPISUJU JAVNE KONKURSE, POZIVE

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 7 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl.glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 38/15 i 113/17), člana 11 stav 1 tačka 3 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl.glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13) i čl. 94 i 129 Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl.glasnik RS“, br. 102/15, 5/17 i 9/18), Akcionog plana zapošljavanja Opštine Vlasotince za 2019.godinu i Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa i mera aktivne politike zapošljavanja u 2019. godini broj 1408-101-3/2019

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE I OPŠTINA VLASOTINCE

Raspisuju


JAVNI KONKURS

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV

54321
(0 votes. Average 0 of 5)